ไขเหตุผล "คดีอู่ตะเภา" ไฉนไม่เข้าที่ประชุมใหญ่ตุลาการ?

TNN ONLINE

WEALTH

ไขเหตุผล "คดีอู่ตะเภา" ไฉนไม่เข้าที่ประชุมใหญ่ตุลาการ?

ไขเหตุผล คดีอู่ตะเภา ไฉนไม่เข้าที่ประชุมใหญ่ตุลาการ?

เหตุข้อพิพาทคดีประมูล "สนามบินอู่ตะเภา" ไม่เข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์

จากกระแสข่าวที่ว่า ทำไมข้อพิพาทคดีประมูลสนามบินอู่ตะเภา ไม่เข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการ เหตุผลสำคัญในคดีนี้ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ ขั้นตอนจากนี้ไปต้องเร่งเดินหน้าหาผู้ชนะ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ

คดีพิพาท ระหว่าง บริษัท ธนโฮลดิ้ง และพวกรวม 5 ราย กับ คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ที่ไม่รับซองข้อเสนอในกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 โดยให้เหตุผลว่า ยื่นซองเอกสารเกินเวลา ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำตัดสินว่า เวลาที่ล่าช้าไป 9 นาที ไม่ถือเป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจนกระทบต่อการดำเนินโครงการ หรือ ขัดต่อหลักการดำเนินการ ที่ต้องเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมอย่างมีนัยสำคัญ และการตัดสินครั้งนี้ ใช้องค์คณะของศาลปกครอง 5 คน ไม่ได้นำเข้าที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ทั้งนี้ หากดูหลักเกณฑ์ของการนำคดีเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ ต้องเข้าข่ายดังนี้

1.ต้องเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นจํานวนมากหรือประโยชน์สาธารณะที่สําคัญ เรื่องนี้ ยังไม่กระทบผลประโยชน์สาธารณะ เพราะยังไม่ได้ตัวผู้ชนะประมูล ยังไม่ได้ทำสัญญา และยังไม่ได้ก่อสร้าง การคิดคำนวณเกี่ยวกับผู้โดยสาร เป็นเพียงการคาดการณ์ในเชิงพาณิชย์และการคุ้มทุน รวมทั้งหากทำโครงการได้สำเร็จกิจการนี้ก็ไม่ใช่ “การบริการสาธารณะ” ดังนั้นเห็นชัดว่า ยังไม่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก

2.คดีนี้เป็น “การวินิจฉัยข้อเท็จจริงแห่งคดี” มากกว่า การวินิจฉัยหลักกฏหมายปกครอง ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของจุดอ่อนด้านกระบวนการ วิธีการ ที่ชัดเจนว่า กระบวนการในการตรวจรับ เริ่มหลังเวลา 15:00 นาฬิกา ทั้ง 3 ราย จึงไม่เกี่ยวกับการวินิจฉัยกฏหมายปกครอง

3.คดีที่แก้ไขแนวคําพิพากษาเดิม ซึ่งคดีนี้ หากดูตั้งแต่ศาลชั้นต้นพูดถึงเวลามาส่งเอกสารล่าช้า ขณะที่ ประเด็นควรพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด คือ การลงทะเบียนก่อนเวลา ตั้งแต่ 12 นาฬิกา 20 นาที และ กระบวนการรับเอกสารของกรรมการ ไม่ได้ใช้เวลาเป็นสาระสำคัญ เพราะทุกรายต่างรอในห้องรับรอง และเริ่มเรียกรับเอกสารหลัง 15:00 นาฬิกา ทุกราย

4.คดีที่มีทุนทรัพย์สูง เรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการประมูล ยังไม่เกิดความเสียหายที่มีทุนทรัพย์สูง ยังไม่รู้ผลว่าฝ่ายใดจะเสนอราคาเท่าใด ยังไม่มีการต่อรองราคา การทำสัญญา ดังนั้น มูลค่าหรือทุนทรัพย์ของโครงการอาจจะถือได้ว่า ยังไม่ชัดเจน

ดังนั้นคดีพิพาทนี้ จึงไม่เข้าเข่าข่ายต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

อย่างไรก็ตาม แม้บริษัทธนโฮลดิ้งและพวกจะชนะคดี แล้วกลับเข้าสู่สนามการแข่งขัน แต่ใช่ว่าจะเป็นผู้ชนะ เพราะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาหาผู้ที่เสนอผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศ

หลังจากนี้คงต้องรอดูผลการพิจารณา ว่ารายใดเสนอผลประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ โดยคาดว่า คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะนัดประชุม เพื่อเปิดซองข้อเสนอในเร็วๆ นี้ นั่นหมายความว่า นับจากนี้ควรเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประมูล เพราะผลการพิพากษาสิ้นสุดลงแล้ว


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ