TNN นายกฯ สั่งเร่งศึกษา Entertainment Complex ดึงรายได้เข้าประเทศสูงกว่า 1.2 หมื่นล้านบาทต่อปี

TNN

Wealth

นายกฯ สั่งเร่งศึกษา Entertainment Complex ดึงรายได้เข้าประเทศสูงกว่า 1.2 หมื่นล้านบาทต่อปี

นายกฯ สั่งเร่งศึกษา Entertainment Complex  ดึงรายได้เข้าประเทศสูงกว่า 1.2 หมื่นล้านบาทต่อปี

นายกฯ สั่งเร่งศึกษา Entertainment Complex ดึงรายได้เข้าประเทศสูงกว่า 1.2 หมื่นล้านบาทต่อปี

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องการติดตามการดำเนินโครงการสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) โดยสั่งการให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒ์ รมช.คลัง ไปดำเนินการศึกษา เร่งรัดการดำเนินการเรื่องสถานบันเทิงครบวงจร เพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป


พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงคลัง เป็นผู้ยกร่าง พ.ร.บ.สถานบันเทิงครบวงจร โดยนำร่าง พ.ร.บ. ฉบับที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรได้พิจารณา มาประกอบความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติ ครม.ที่เคยมีไว้ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 


พร้อมทั้งจัดทำแผนการออกกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้นำเสนอ ครม.ในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด


นายชัย กล่าวว่า Entertainment Complex มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก โดยธุรกิจ Entertainment Complex ทั่วโลก เมื่อปี 2565 มีมูลค่าสูงถึง 1.5.ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทย 54 ล้านล้านบาท และคาดว่าปี 2571 มูลค่าทางเศรษฐกิจจะเติบโตเป็น 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 79 ล้านล้านบาท


ปัจจุบันประเทศหรือเขตปกครองพิเศษ ที่ธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรใหญ่ที่สุด คือ มาเก๊า ซึ่งมีประชากร 6.9 แสนคน แต่ทำธุรกิจได้ 3.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ถือว่าสูงมาก รองลงมาคือ ลาสเวกัส 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ, สิงคโปร์ 1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนประเทศไทย 0 บาท 


นอกจากนี้ ประเทศญี่ปุ่นมีแผนจะผุด Entertainment Complex ขึ้นมาอีก 3 แห่ง ในเร็ว ๆ นี้ ทั้งโอซาก้า นางาซากิ และฟุกูโอกะ ดังนั้น ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการ หากจะมีรายได้ทางนี้


ทั้งนี้ ทาง กมธ. ได้คำนวณเบื้องต้นว่า ถ้าประเทศไทยมี Entertainment Complex จะมีรายได้ไหลเข้ามามหาศาล และปีแรกจะสามารถเก็บภาษีได้ไม่น้อยกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท

ข่าวแนะนำ