TNN เกาหลีใต้ชี้ผู้ผลิตอาหารจะถูกปรับแรง หากลดปริมาณโดยไม่แจ้งผู้บริโภค

TNN

Wealth

เกาหลีใต้ชี้ผู้ผลิตอาหารจะถูกปรับแรง หากลดปริมาณโดยไม่แจ้งผู้บริโภค

เกาหลีใต้ชี้ผู้ผลิตอาหารจะถูกปรับแรง หากลดปริมาณโดยไม่แจ้งผู้บริโภค

เกาหลีใต้ชี้ผู้ผลิตอาหารจะถูกปรับแรง หากลดปริมาณโดยไม่แจ้งผู้บริโภค

คณะกรรมาธิการการค้าโดยธรรมแห่งเกาหลีใต้ (FTC) เปิดเผยว่า บรรดาผู้ผลิตอาหารและซัพพลายเออร์จะถูกกำหนดให้ต้องแจ้งต่อลูกค้า หากมีการลดขนาดของผลิตภัณฑ์ มิฉะนั้นจะถูกปรับเป็นเงินสูงสุด 10 ล้านวอน (7,300 ดอลลาร์สหรัฐ)


FTC ระบุว่า ทางหน่วยงานได้พิจารณาว่าการลดปริมาณผลิตภัณฑ์ในขณะที่ยังคงราคาไว้เท่าเดิมหรือ shrinkflation ของบางธุรกิจถือเป็นการทำธุรกรรมที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งต้องได้รับบทลงโทษ


สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เหล่าผู้ผลิตอาหารแปรรูปส่วนใหญ่และผู้ผลิตของใช้ในครัวเรือน เช่น กระดาษชำระ แชมพู และผงซักฟอก จะต้องแสดงข้อความแจ้งบนฉลากสินค้าเป็นเวลา 3 เดือน หากพวกเขาลดขนาดของผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่ทำให้ราคาต่อหน่วยสูงขึ้น


กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเดือนส.ค. โดยหลังจากพ้นระยะเวลาผ่อนผันเป็นเวลา 3 เดือน ผู้ที่ละเมิดกฎระเบียบดังกล่าวจะถูกปรับเป็นจำนวน 5 ล้านวอนสำหรับการละเมิดครั้งแรก และ 10 ล้านวอนสำหรับการละเมิดครั้งที่ 2


FTC กล่าวในแถลงการณ์ว่า "การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทต่าง ๆ ลดขนาด มาตรฐาน น้ำหนัก หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ลงโดยไม่มีการแจ้งต่อผู้บริโภคอย่างเพียงพอ จนทำให้ผู้บริโภคแบกรับผลกระทบของราคาที่เพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว"

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง