TNN หอการค้าไทยแนะใช้ ‘เป๋าตัง’ จัดสรรเงินดิจิทัลให้กลุ่มเปราะบาง

TNN

Wealth

หอการค้าไทยแนะใช้ ‘เป๋าตัง’ จัดสรรเงินดิจิทัลให้กลุ่มเปราะบาง

หอการค้าไทยแนะใช้ ‘เป๋าตัง’ จัดสรรเงินดิจิทัลให้กลุ่มเปราะบาง

หอการค้าไทยแนะ 3 แนวทาง ‘เงินดิจิทัล’ จัดสรรให้กลุ่มเปราะบางเดือดร้อน ใช้ ‘เป๋าตัง’ แทนซุปเปอร์แอปฯ

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นโยบายแจกเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาทของรัฐบาล ทางหอการค้าฯ มีข้อสังเกตใน 3 ประเด็นใหญ่ๆ คือ


1.ดำเนินการของโครงการดิจิทัลที่จะเลื่อนไปเป็นไตรมาสที่ 4 นั้นทางหอการค้าฯ มองว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าไป หากเป็นไปได้ อยากจะให้มีเร่งจัดสรรงบประมาณปี 67 โดยจัดสรรให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนก่อน แล้วค่อยให้กลุ่มที่เดือดร้อนน้อยที่เหลือตามมาในระยะต่อไป ก็จะช่วยเร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยได้มากกว่าการรอต่อไปในไตรมาส4


2.ประเด็นการจัดทำแอปพลิเคชันใหม่  หรือ ซุปเปอร์แอปฯ นั้น ส่วนนี้หอการค้าฯ เคยเสนอเรื่องการใช้ แอปฯ เป๋าตัง เพราะประชาชนคุ้นเคย ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถเข้าถึงประชาชนได้ และทำได้เร็ว หากนำ super app มาใช้จะทำให้เกิดความยุ่งยากกับประชาชน และอาจจะเกิดความล่าช้า เพราะต้องไปทั้งเขียนและทดสอบระบบใหม่


3.ประเด็นเงินหมุนเวียนในจังหวัด ที่ต้องใช้ร้านค้าที่ลงทะเบียน ส่วนนี้อยากให้รัฐบาลเปิดโอกาส และมีมาตรการจูงใจให้ร้านค้าที่ยังไม่เข้าระบบภาษี ได้เข้ามาเป็นทางเลือกให้ประชาชน เพราะกลุ่มนี้อาจจะกังวลเรื่องภาษี ก็จะทำให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้


อย่างไรก็ตาม โครงการเงินดิจิทัล จะประสบผลสำเร็จและมีความสัมฤทธิ์ผลมาก ได้อยู่ที่ดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี การใช้เงินในพื้นที่จะเกิดการหมุนเวียนเร็วและหลายรอบ นอกจากนี้ รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนผู้ประกอบการและประชาชน เสริมด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่น ๆ ควบคู่กันไปเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเดินฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว


นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การใช้ซุปเปอร์แอปฯ แทนแอปฯ เป๋าตัง นั้นมองว่า เมื่อรัฐบาลต้องการให้เงินลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจเร็ว แอปฯ เป๋าตังก็พิสูจน์มาแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ก็ถูกแก้ไขจนใช้ได้ดี ซึ่งหากจะใช้แอปฯ เป๋าตังก็จะมีความคลอบคลุมและไม่มีข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดน้อย เพียงแต่ปรับข้อมูลเพิ่ม เช่น พื้นที่การใช้เงินก็สามารถใช้ได้เลย เป็นต้น 


ภาพจากGetty Images  

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง