TNN Tesla (เทสลา) ปลดพนักงาน 285 รายในนิวยอร์ก เพราะอะไร?

TNN

Wealth

Tesla (เทสลา) ปลดพนักงาน 285 รายในนิวยอร์ก เพราะอะไร?

Tesla (เทสลา) ปลดพนักงาน 285 รายในนิวยอร์ก เพราะอะไร?

Tesla (เทสลา) ปลดพนักงาน 285 รายในเมืองบัฟฟาโล นิวยอร์ก ภายใต้แรงกดดันจากยอดขายที่ลดลง

Tesla (เทสลา) บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของ Elon Musk ประกาศจะเลิกจ้างพนักงาน 285 คนในเมืองบัฟฟาโล นิวยอร์ก (Buffalo, New York) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดจำนวนพนักงานทั่วโลก 10% โดยเป็นการออกมาระบุชี้แจงตามกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับการแจ้งเตือนการปรับและฝึกอบรมพนักงาน หรือ Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) ที่กำหนดให้นายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้า 60 วันก่อนเลิกจ้างพนักงาน

ภายใต้แรงกดดันจากยอดขายที่ลดลงและสงครามราคารถยนต์ไฟฟ้าที่ทวีความรุนแรงขึ้น สำหรับรถยนต์ EV ของ Tesla บริษัทระบุว่าการเลิกจ้างจะเริ่มในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 อันเนื่องมาจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีพนักงานในโรงงานของ Tesla ทั้งหมด 2,032 คน ที่ได้รับผลกระทบรวม 2 แห่งในเมืองบัฟฟาโล โดยผลกระทบจากแผนการปรับลดพนักงานในครั้งนี้จะกระทบต่อพนักงานประมาณ 14%

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง