TNN นทท.มาเลย์แห่เที่ยวสงกรานต์แซงจีน คาดคึกคักทั้งสัปดาห์

TNN

Wealth

นทท.มาเลย์แห่เที่ยวสงกรานต์แซงจีน คาดคึกคักทั้งสัปดาห์

นทท.มาเลย์แห่เที่ยวสงกรานต์แซงจีน คาดคึกคักทั้งสัปดาห์

ภาพรวมการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ นทท.มาเลเซียแห่เที่ยวไทยแซงหน้าจีน คาดคึกคักทั้งสัปดาห์หลายจว. จัดกิจกรรมต่อเนื่อง

น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 14 เม.ย. 67 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาไทยแตะระดับ 10 ล้าน โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา (8-14 เม.ย.) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก จากการมีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ที่มีการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม และบันเทิงในหลายพื้นที่ อีกทั้งการเดินทางในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในประเทศมุสลิม ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวมุสลิมเพิ่มขึ้นกว่า 96,000 คน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย


ที่ขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 1 หรือเพิ่มขึ้น 78,297 คน จากสัปดาห์ก่อนหน้า


ส่งผลให้ในภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมา ไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 735,802 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 117,970 คน หรือ 19.09% คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 105,115 คน โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ มาเลเซีย (150,390 คน) จีน (148,653 คน) อินเดีย (36,056 คน) รัสเซีย (34,671 คน) และเกาหลีใต้ (30,427 คน) โดยนักท่องเที่ยวมาเลเซีย จีน และเกาหลีใต้ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 108.61% 17.45% และ 1.81% ตามลำดับ ในขณะที่นักท่องเที่ยวรัสเซีย และอินเดีย ปรับตัวลดลงเล็กน้อย


สำหรับในสัปดาห์ถัดไป (15-21 เม.ย.) คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยส่งเสริม


การเดินทาง ได้แก่ การสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอด ที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียออกเดินทาง การลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย-จีน ที่มีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และกระตุ้นให้สายการบิน เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน รวมทั้งการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ไต้หวัน และคาซัคสถาน


สำหรับภาพรวมการท่องเที่ยวในปีนี้ โดยข้อมูล ณ วันที่ 15 เม.ย. 67 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 14 เม.ย. 67 ทั้งสิ้น 10,723,953 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 518,036 ล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (2,031,552 คน) มาเลเซีย (1,391,057 คน) รัสเซีย (695,624 คน) เกาหลีใต้ (619,186 คน) และอินเดีย (546,935 คน)

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง