TNN เปิดรายชื่อ 5 ประเทศเป้าหมายยอดนิยมของนักลงทุน ‘เดนมาร์ก’ อันดับ 1

TNN

Wealth

เปิดรายชื่อ 5 ประเทศเป้าหมายยอดนิยมของนักลงทุน ‘เดนมาร์ก’ อันดับ 1

เปิดรายชื่อ 5 ประเทศเป้าหมายยอดนิยมของนักลงทุน ‘เดนมาร์ก’ อันดับ 1

สถาบันมิลเคนเปิดรายชื่อ 5 ประเทศ เป้าหมายยอดนิยมของนักลงทุน ชี้วัดจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจ - โครงสร้างเชิงสถาบัน ‘เดนมาร์ก’ ครองอันดับ 1

วันนี้ (18 มี.ค. 67) สถาบันมิลเคน (Milken Institute) เปิดเผยรายงานดัชนีโอกาสการลงทุนโลก (Global Opportunity Index หรือ GOI) ระบุว่า ยุโรปครอง 4 ใน 5 อันดับแรกประเทศเป้าหมายยอดนิยมของนักลงทุน ทั้งนี้รายงานระบุว่า ประเทศ 5 อันดับแรกที่นักลงทุนให้ความสนใจ ได้แก่ เดนมาร์ก สวีเดน ฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร


สำนักข่าวซีเอ็นบีซีรายงานว่า การจัดทำดัชนีดังกล่าวใช้ปัจจัยชี้วัด 100 รายการ แบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ การรับรู้ทางธุรกิจ พื้นฐานทางเศรษฐกิจ บริการทางการเงิน โครงสร้างเชิงสถาบัน รวมถึงมาตรฐานและนโยบายระหว่างประเทศ


เดนมาร์กครองอันดับ 1 ของปีนี้ โดยได้คะแนนสูงสุดในด้านการรับรู้ทางธุรกิจ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความยากง่ายในการทำธุรกิจในประเทศนั้น ๆ รวมถึงตัวชี้วัดด้านกฎระเบียบอื่น ๆ


นอกจากนี้ เดนมาร์กยังได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 3 ในด้านพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งครอบคลุมศักยภาพทางเศรษฐกิจระดับมหภาค ขีดความสามารถของแรงงาน ตลอดจนความพยายามในการสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืน


สหรัฐรั้งอันดับ 4 โดยขยับขึ้นมาหนึ่งขั้นจากปีก่อนหน้า และคว้าคะแนนสูงสุดในด้านโครงสร้างเชิงสถาบัน ซึ่งติดตามความสามารถของสถาบันในประเทศในการปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของนักลงทุน


นอกจากนี้ สหรัฐยังติดอันดับ 5 ในด้านบริการทางการเงิน ซึ่งประเมินระบบการเงินโดยรวมในประเทศ ตลอดจนการเข้าถึงบริการทางการเงิน


ส่วนฟินแลนด์คว้าอันดับ 3 โดยได้รับคะแนนสูงสุดในด้านมาตรฐานและนโยบายระหว่างประเทศ ซึ่งประเมินการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายของประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา


ทั้งนี้ ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา (E&D) ในภูมิภาคเอเชียนั้น ทำผลงานได้ดีกว่าภูมิภาคอื่น ๆ โดยดึงดูดเงินทุนมากกว่าครึ่งหนึ่ง (53.2%) ของทั้งหมดที่ไหลเข้ากลุ่มประเทศ E&D ในระหว่างปี 2561 - 2565


ภาพจาก: AFP 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง