TNN online รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย! ครม.ไฟเขียว นำร่อง "สายสีม่วง-สีแดง"

TNN ONLINE

Wealth

รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย! ครม.ไฟเขียว นำร่อง "สายสีม่วง-สีแดง"

รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย! ครม.ไฟเขียว นำร่อง สายสีม่วง-สีแดง

ครม.อนุมัติ รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย นำร่อง "สายสีม่วง-สีแดง" เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน

ครม.อนุมัติ รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย นำร่อง "สายสีม่วง-สีแดง"  เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน


นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติ มาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาท ตลอดสาย ตามนโยบายรัฐบาล สำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดง สายนครวิถี (กรุงเทพอภิวัฒน์ – ตลิ่งชัน) และสายธานีรัถยา (กรุงเทพอภิวัฒน์ – รังสิต) ของการไฟแห่งประเทศไทย และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ของการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ดังนี้


1.อนุมัติมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟชานเมืองสายสีแดง 20 เฉพาะสายนครวิถี (กรุงเทพอภิวัฒน์ – ตลิ่งชัน) และสายธานีรัถยา (กรุงเทพอภิวัฒน์ – รังสิต) (เริ่มต้นเมื่อระบบมีความพร้อม จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)


2.เห็นชอบหลักการมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) สูงสุด 20 บาท ตามนโยบายรัฐบาล (เริ่มต้นเมื่อระบบมีความพร้อม จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)


3.ให้กระทรวงคมนาคมประเมินผลการดำเนินมาตรการเป็นรายปี โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปริมาณผู้โดยสารและรายได้ ซึ่งจะส่งผลต่อภาระการชดเชยจากภาครัฐและคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทางและการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินมาตรการดังกล่าวในปีถัดไป

"การดำเนินการตามมาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาท ตลอดสาย ตามนโยบายรัฐบาลสำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดง สายนครวิถี (กรุงเทพอภิวัฒน์ – ตลิ่งชัน) และสายธานีรัถยา (กรุงเทพอภิวัฒน์ – รังสิต) ของการรไฟแห่งประเทศไทย และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ของการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จะเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการสาธารณะลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชน 


ลดภารวะมลพิษ และการใช้พลังงานภายในประเทศ สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคจากการเพิ่มการเดินทางของประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เท่าเทียมในการเข้าถึงระบบส่งสาธารณะ" นายคารม ย้ำภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง