TNN online ลุ้น! เงินดิจิทัล 10,000 บาท แบ่งใช้จ่ายด้านท่องเที่ยวได้

TNN ONLINE

Wealth

ลุ้น! เงินดิจิทัล 10,000 บาท แบ่งใช้จ่ายด้านท่องเที่ยวได้

ลุ้น! เงินดิจิทัล 10,000 บาท แบ่งใช้จ่ายด้านท่องเที่ยวได้

ลุ้น! เงินดิจิทัล 10,000 บาท แบ่งใช้จ่ายด้านท่องเที่ยวได้ 3,000 บาท หลังภาคเอกชนนำเสนอ

วันนี้ ( 13 ต.ค. 66 )นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาคเอกชนจำนวนมากได้นำเสนอแนวคิดให้สามารถนำเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ไปใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวได้ 3,000 บาท 


ขณะที่เหลืออีก 7,000 บาท ให้นำไปซื้อสินค้าอย่างอื่น หรือสุดท้ายแล้วจะเลือกนำเงินดิจิทัลไปใช้จ่ายซื้อสินค้าอย่างอื่นที่ไม่ใช่หมวดการท่องเที่ยว เต็มวงเงินดิจิทัล 10,000 บาท ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ได้รับสิทธิ โดยแนวคิดนี้จะนำเสนอให้คณะอนุกรรรมการขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท และคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาต่อไป


นอกจากนี้ในส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมยื่นของบประมาณรายจ่ายประจำปี 67 ในส่วนงบกลาง 600 ล้านบาท เพื่อนำไปทำการตลาด ประชาสัมพันธ์ และจัดอีเวนต์งานเทศกาล กระตุ้นภาคการท่องเที่ยวทั้งตลาดในและต่างประเทศในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือไฮซีซันนี้

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง