TNN online สรุปรวมทุกประเด็น สัมมนา TNN ช่อง 16 "บริบทใหม่ของไทย ส่งผลอย่างไรต่อทิศทางธุรกิจ"

TNN ONLINE

Wealth

สรุปรวมทุกประเด็น สัมมนา TNN ช่อง 16 "บริบทใหม่ของไทย ส่งผลอย่างไรต่อทิศทางธุรกิจ"

สรุปรวมทุกประเด็น สัมมนา TNN ช่อง 16 บริบทใหม่ของไทย ส่งผลอย่างไรต่อทิศทางธุรกิจ

สรุปรวมทุกประเด็น สัมมนา TNN ช่อง 16 "บริบทใหม่ของไทย ส่งผลอย่างไรต่อทิศทางธุรกิจ"

สรุปรวมทุกประเด็น สัมมนา TNN ช่อง 16 "บริบทใหม่ของไทย ส่งผลอย่างไรต่อทิศทางธุรกิจ" 


นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการสถานี TNN ช่อง 16 กล่าวในงาน สัมมนา “บริบทใหม่ของไทย ส่งผลอย่างไรต่อทิศทางธุรกิจ” จัดโดย TNN ช่อง 16 ว่า  การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ จากหลากหลายอุตสาหกรรม ไปสู่นักธุรกิจและประชาชนโดยตรง  ให้สามารถนำความรู้และมุมมอง ไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจต่อไป 

ในงานสัมมนาช่วงเช้าในหัวข้อ “ธุรกิจไทยต้องไปต่อ” มี 5 นักธุรกิจและกูรู ที่จะมาวิเคราะห์และแบ่งปันมุมมองสถานการณ์เศรษฐกิจ ทิศทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 


สรุปรวมทุกประเด็น สัมมนา TNN ช่อง 16 บริบทใหม่ของไทย ส่งผลอย่างไรต่อทิศทางธุรกิจ นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการสถานี TNN ช่อง 16 

 


สรุปรวมทุกประเด็น สัมมนา TNN ช่อง 16 บริบทใหม่ของไทย ส่งผลอย่างไรต่อทิศทางธุรกิจสรุปรวมทุกประเด็น สัมมนา TNN ช่อง 16 บริบทใหม่ของไทย ส่งผลอย่างไรต่อทิศทางธุรกิจ


ประกอบด้วย  ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการบริหารนวัตกรรม,นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Country Manager อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส ประเทศไทย นายเดเมียน เฟิร์ช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ อโกด้า 


ในช่วงบ่าย “ปรับพอร์ตใหม่ให้กำไรงาม” วิทยากรจาก 4 ธุรกิจ  ประกอบด้วยนายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย, นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย),  นายกีรติ ศตะสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.พี. แลนด์ จำกัด (มหาชน) และนายปิยพันธ์ วงศ์ยะรา ผู้ก่อตั้ง Stock2morrow และ Bullmoon Clubสรุปรวมทุกประเด็น สัมมนา TNN ช่อง 16 บริบทใหม่ของไทย ส่งผลอย่างไรต่อทิศทางธุรกิจดร.ไพรินทร์ แนะธุรกิจรับมือ “เอไอ -การเปลี่ยนแปลงโลก”  


ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวในหัวข้อ “ธุรกิจไทยต้องไปต่อ” ระบุว่า ในปี 2566 เป็นปีที่สำคัญมาก เป็นยุคเปลี่ยนจากยุคที่ 3 เป็นยุคที่ 4 คือจากไอที คอมพิวเตอร์มาเป็นเอไอ  เริ่มเห็นการใช้งาน ChatGPT (แชทจีพีที) มากขึ้น โดยเอไอในช่วงนี้ฉลาดมากขึ้น ทำงานแทนมนุษย์ได้มากขึ้น ความรู้ทุกอย่างของมนุษย์ไม่ได้อยู่บนหนังสือ แต่ไปอยู่บนคลาวด์หมดแล้ว


ถ้ามองในแง่เทคโนโลยี แบ่งเป็น 4 ยุค โดยยุคที่ 1 เริ่มสมัยปลายอยุธยา หรือสมัยออเจ้า ค้นพบพลังงานเครื่องจักร หลังจากนั้นมายุคที่ 2  ค้นพบพลังงานไฟฟ้า  ยุคที่ 3 ค้นพบคอมพิวเตอร์ ยุคที่ 4 ยุคไซเบอร์ ยุคเอไอ

การเปลี่ยนแปลงกับเทคโนโลยีสำคัญกับธุรกิจมาก เพราะอะไรของที่เป็นของใหม่จะราคาสูงขึ้น และจะได้รับความสนใจมาก แต่ไม่อยากให้ตกใจกับการมาของเอไอ ถ้ารับมือได้ และมีความรู้ดีพอ จะทำให้รับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีได้ ยุคเอไอ คนเป็นใหญ่คือข้อมูล (data) ถ้าอาตรงนี้มาใช้ได้ เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก


สรุปรวมทุกประเด็น สัมมนา TNN ช่อง 16 บริบทใหม่ของไทย ส่งผลอย่างไรต่อทิศทางธุรกิจ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  

 
"ซีพีเอฟ" ดัน ไก่ไทยไปอวกาศ หนุนส่งออก-ชื่อเสียงอาหารไทย


นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ระบุว่า ไทยผลิตอาหารจำนวนมาก และอาหารที่สำคัญ คือไก่ เราส่งออกไก่อันดับ 4 ของโลก เป็นรองบราซิล สหรัฐ กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป หรืออียู 


สรุปรวมทุกประเด็น สัมมนา TNN ช่อง 16 บริบทใหม่ของไทย ส่งผลอย่างไรต่อทิศทางธุรกิจ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ 

 


ไทยสามารถผลิตไก่ได้เพียงพอต่อการบริโภค ทำให้ไทยสามารถส่งออกได้ถึง 1 ล้านตัน สร้างมูลค่าถึง  1.4 แสนล้านบาทต่อปี  ทางซีพีเอฟ พยายามพัฒนาเรื่องผลิตในทุกมุม เพื่อให้มีคุณภาพ และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภค เพื่อสนับสนุนการก้าวเป็นครัวของโลก


สรุปรวมทุกประเด็น สัมมนา TNN ช่อง 16 บริบทใหม่ของไทย ส่งผลอย่างไรต่อทิศทางธุรกิจ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ 

 


ล่าสุดร่วมกับ NASA ในโครงการส่งไก่ไปอวกาศ ซึ่งเนื้อไก่ที่จะส่งไปยังอวกาศนี้เป็นเนื้อไก่ที่ขายในประเทศไทย โดยขณะนี้ กระบวนการเสร็จสิ้นขั้นที่ 1 ไปแล้วคือผ่านมาตรฐาน ขั้นตอนถัดไปช่วงต้นปีหน้า คือการ แปรรูปให้พร้อมทานเพื่อส่งไปยังอวกาศ

ผลักดัน "สตาร์ทอัป" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ม.เชียงใหม่เปิดโปรแกรมหนุน


ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ระบุว่า มหาวิทยาลัยของไทย มีนักศึกษา มีงานวิจัย ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง 180,000 ล้านบาท  งานวิจัยที่ช่วยเหลือเศรษฐกิจในภูมิภาค เช่น ผลิตภัณฑ์ P 80 เป็นสารสกัดจากลำใน ช่วยแก้ปัญหาลำไยได้ล้นตลาดได้


สรุปรวมทุกประเด็น สัมมนา TNN ช่อง 16 บริบทใหม่ของไทย ส่งผลอย่างไรต่อทิศทางธุรกิจ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ 

 


ขณะนี้มหาวิทยาลัยในภูมิภาคมีการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ หรือ Science park ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง พบว่า ช่วยสร้างงานวิจัย และช่วยเหลือสตาร์ทอัป ของไทยให้เติบโตไปแล้วหลายสิบราย หลายรายมีรายได้ระดับร้อยล้านบาท และมีผลประกอบการที่สามารถทำกำไรต่อเนื่อง ซึ่งกำลังเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


สรุปรวมทุกประเด็น สัมมนา TNN ช่อง 16 บริบทใหม่ของไทย ส่งผลอย่างไรต่อทิศทางธุรกิจ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ 

 


ล่าสุดเมื่อ มี.ค. 2566 ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการสร้างโปรแกรมBasecamp24 ในการผลักดันให้สตาร์ทอัป เรียนรู้การธุรกิจ สร้างระบบนิเวศน์ของสตาร์ทรองรับแนวคิดไร้ขีดจำกัด เพื่อช่วยดูแลทำให้สตาร์ทอัปให้เติบโต มีเป้าหมายสร้างสตาร์ทอัปในระดับโพนี่ คือมีรายได้ระดับ 300 ล้านบาทต่อไป ตรงนี้ช่วยทำให้สตาร์ทอัปของไทยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศAWS ประกาศลงทุนระยะยาวในไทย หนุนธุรกิจใช้ Cloudนายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Country Manager อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส ประเทศไทย หรือ AWS ระบุว่า เทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญให้องค์กรอยู่รอดได้ โดยเฉพาะในเรื่อง Cloud  (บริการในด้านการประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และระบบออนไลน์ต่างๆ


สรุปรวมทุกประเด็น สัมมนา TNN ช่อง 16 บริบทใหม่ของไทย ส่งผลอย่างไรต่อทิศทางธุรกิจ นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Country Manager อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส ประเทศไทย หรือ AWS 

 


ขณะนี้มีอุปกรณ์ต่างๆ ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตถึง 1 หมื่นล้านชิ้น ทำให้เกิดการสร้างข้อมูลมหาศาล ซึ่ง ถ้าเทียบข้อมูลแค่ในล่าสุดในปีเดียว สามารถสร้างข้อมูลได้มากกว่าช่วงที่สร้างคอมพิวเตอร์ตัวแรกมาถึงปีล่าสุด ดังนั้นข้อมูลจึงสำคัญต่อธุรกิจทำให้ธุรกิจสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจได้ ทำให้หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญในเรื่องข้อมูลสรุปรวมทุกประเด็น สัมมนา TNN ช่อง 16 บริบทใหม่ของไทย ส่งผลอย่างไรต่อทิศทางธุรกิจ นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Country Manager อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส ประเทศไทย หรือ AWS 

 


ปัจจุบันในการทำธุรกิจได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ในเรื่องสิ่งแวดล้อม โลกร้อน เรื่อง Cloud  สามารถช่วยลดพลังงานและโลกร้อน และตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการความยืดหยุ่น ให้สามารถรับมือกับความผันผวนของธุรกิจ และเศรษฐกิจได้  ทำให้องค์กร ขนาดใหญ่กลางเล็กมีการนำ Cloud ไปใช้มากขึ้น  ซึ่ง อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซสมีแผนที่จะลงทุนระยะยาว เพื่อสนับสนุนธุรกิจและเศรษฐกิจไทย"Agoda" มุ่งใช้นวัตกรรมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว


นายเดเมียน เฟิร์ช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ Agoda ให้มุมมองว่า ประเทศไทยมีศักยภาพมากพอในการเป็นซิลิคอน วัลเลย์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม รวมถึงมีจุดแข็งหลักคือ การบริการที่เป็นเหมือนซอฟท์ พาวเวอร์ ถือเป็นจุดขายที่แตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ขณะเดียวกัน คนไทยรับเทคโนโลยีได้เร็ว โดยเฉพาะหลังจากโควิด 19 ที่ย้ายกิจกรรมต่าง ๆ เข้ามาในโลกออนไลน์ จึงไม่ยากนักสำหรับคนไทยส่วนใหญ่ ในการใช้เทคโนโลยี เช่น อะโกดา ในการจัดการและวางแผนเรื่องการท่องเที่ยว


สรุปรวมทุกประเด็น สัมมนา TNN ช่อง 16 บริบทใหม่ของไทย ส่งผลอย่างไรต่อทิศทางธุรกิจ นายเดเมียน เฟิร์ช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ Agoda  

 
สรุปรวมทุกประเด็น สัมมนา TNN ช่อง 16 บริบทใหม่ของไทย ส่งผลอย่างไรต่อทิศทางธุรกิจ นายเดเมียน เฟิร์ช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ Agoda  

 


อย่างไรก็ดี Agoda จะพัฒนาการใช้งานออนไลน์ของเว็บไซต์ ให้มีความยืดหยุ่นในทุก ๆ ความต้องการใช้งานของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการจองที่พัก การเข้าพัก การชำระเงิน และการยกเลิกในทุกช่องทาง เช่น การเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่าน ทรู มันนี่ วอลเลท


หุ้นไทย 8 เดือนผลตอบแทนยังไม่ไปไหน 


ในงานสัมมนาช่วงบ่าย ในหัวข้อ "ปรับพอร์ตใหม่ให้กำไรงาม"  คุณสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยบอกว่า ตลาดหุ้น ไทยช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา ยังตามหลังตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยถูกกดดันจาก 3 ปัจจัยหลักๆ คือกำไรบริษัทจดทะเบียนไทยถูกปรับลดคาดการณ์กำไรลง  การที่ไทย ไม่มีรัฐบาลยาว 3 เดือนซึ่งฉุดการใช้จ่ายรัฐชะลอตัว และนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทยน้อยกว่าคาด


สรุปรวมทุกประเด็น สัมมนา TNN ช่อง 16 บริบทใหม่ของไทย ส่งผลอย่างไรต่อทิศทางธุรกิจ


สรุปรวมทุกประเด็น สัมมนา TNN ช่อง 16 บริบทใหม่ของไทย ส่งผลอย่างไรต่อทิศทางธุรกิจ


ส่วนตลาดหุ้นโลก แม้ภาพรวมจะทำผลงานได้ดีกว่า จากความคาดหวังว่าดอกเบี้ยจะอยู่ในช่วงปลายขาขึ้นแล้ว แต่กสิกรไทยมองว่า สถานการณ์มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเห็นโอกาสปรับฐาน จากทิศทางราคาพลังงานที่เป็นขาขึ้น หลังโอเปกพลัส ประกาศลดกำลังผลิต ความเสี่ยงเงินเฟ้อด้านอาหารหลังจากปรับตัวสูงขึ้นจสกกสรระงับการส่งออกของบางประเทศ และผลกระทบจากภาวะ เอลนีโญ ซึ่งปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เหล่านี้ จะกลับมากดดันให้ธนาคารกลางทั่วโลก เปลี่ยนท่าทีมาขึ้นดอกเบี้ยต่อ จากเดิมที่ตลาดเก็งว่าน่าจะเป็นขาลงแล้วจะลง 


สรุปรวมทุกประเด็น สัมมนา TNN ช่อง 16 บริบทใหม่ของไทย ส่งผลอย่างไรต่อทิศทางธุรกิจ


นายปิยพันธ์ วงศ์ยะรา ผู้ก่อตั้ง Stock2morrow และ Bullmoon Club ให้ภาพตรงกันว่า ตั้งแต่ต้นปี หุ้นไทยไม่ไปไหน โดยค้างอยู่ที่ 1500-1600 จุดมานานมาก แต่อย่างไร ก็ตาม จากการรบวรวมข้อมูลล่าสุด พบว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา พบว่ามีหุ้น 380 ตัวในตลาด ราคาต่ำกว่า Book value นั่นหมายความว่ามีหุ้นจำนวนมากที่มูลค่า (เวลูเอชั่น) ถูกกว่าพื้นฐาน ซึ่งโมเมนต์ตรงนี้ มีไม่บ่อยนัก ดังนั้น  แม้เซ็นติเมนต์ตอนนี้ จะไม่ใช่ตลาดกระทิง แต่ก็ถือเป็นโอกาสเก็บหุ้น เพราะขาลงหรือ Downside ต่ำ แต่ขาขึ้นหรือ Upside สูง ดังนั้น จึงมองว่าเป็นโอกาสดีในการเก็บหุ้น
ชมคลิปเต็มที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=5_U5NmNz_XI
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง