TNN online ผลักดัน "สตาร์ทอัป" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ม.เชียงใหม่เปิดโปรแกรมหนุน

TNN ONLINE

Wealth

ผลักดัน "สตาร์ทอัป" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ม.เชียงใหม่เปิดโปรแกรมหนุน

ผลักดัน สตาร์ทอัป ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ม.เชียงใหม่เปิดโปรแกรมหนุน

ผลักดันสตาร์ทอัปขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ม.เชียงใหม่เปิดโปรแกรมหนุน


ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ กล่าวในหัวข้อ “ธุรกิจไทยต้องไปต่อ” ในงานสัมมนา “บริบทใหม่ของไทย ส่งผลอย่างไรต่อทิศทางธุรกิจ” จัดโดย TNN 16 ว่า มหาวิทยาลัยของไทย มีนักศึกษา มีงานวิจัย ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง 180,000 ล้านบาท  งานวิจัยที่ช่วยเหลือเศรษฐกิจในภูมิภาค เช่น ผลิตภัณฑ์ P 80 เป็นสารสกัดจากลำใน ช่วยแก้ปัญหาลำไยได้ล้นตลาดได้ 

ผลักดัน สตาร์ทอัป ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ม.เชียงใหม่เปิดโปรแกรมหนุน

ขณะนี้มหาวิทยาลัยในภูมิภาคมีการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ หรือ Science park ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง พบว่า ช่วยสร้างงานวิจัย และช่วยเหลือสตาร์ทอัป ของไทยให้เติบโตไปแล้วหลายสิบราย หลายรายมีรายได้ระดับร้อยล้านบาท และมีผลประกอบการที่สามารถทำกำไรต่อเนื่อง ซึ่งกำลังเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลักดัน สตาร์ทอัป ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ม.เชียงใหม่เปิดโปรแกรมหนุน

ล่าสุดเมื่อ มี.ค. 2566 ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการสร้างโปรแกรมBasecamp24 ในการผลักดันให้สตาร์ทอัป เรียนรู้การธุรกิจ สร้างระบบนิเวศน์ของสตาร์ทรองรับแนวคิดไร้ขีดจำกัด เพื่อช่วยดูแลทำให้สตาร์ทอัปให้เติบโต มีเป้าหมายสร้างสตาร์ทอัปในระดับโพนี่ คือมีรายได้ระดับ 300 ล้านบาทต่อไป ตรงนี้ช่วยทำให้สตาร์ทอัปของไทยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ


ผลักดัน สตาร์ทอัป ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ม.เชียงใหม่เปิดโปรแกรมหนุน

ผลักดัน สตาร์ทอัป ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ม.เชียงใหม่เปิดโปรแกรมหนุนผลักดัน สตาร์ทอัป ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ม.เชียงใหม่เปิดโปรแกรมหนุน

ผลักดัน สตาร์ทอัป ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ม.เชียงใหม่เปิดโปรแกรมหนุน

ผลักดัน สตาร์ทอัป ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ม.เชียงใหม่เปิดโปรแกรมหนุน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง