TNN online "ซีพีเอฟ" ดัน ไก่ไทยไปอวกาศ หนุนส่งออก-ชื่อเสียงอาหารไทย

TNN ONLINE

Wealth

"ซีพีเอฟ" ดัน ไก่ไทยไปอวกาศ หนุนส่งออก-ชื่อเสียงอาหารไทย

ซีพีเอฟ ดัน ไก่ไทยไปอวกาศ หนุนส่งออก-ชื่อเสียงอาหารไทย

ซีพีเอฟ ดันไก่ไทยไปอวกาศ หนุนส่งออก-ชื่อเสียงอาหารไทย

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือซีพีเอฟ กล่าวในหัวข้อ “ธุรกิจไทยต้องไปต่อ” ในงานสัมมนา “บริบทใหม่ของไทย ส่งผลอย่างไรต่อทิศทางธุรกิจ” จัดโดย TNN16 ว่า ไทยผลิตอาหารจำนวนมาก และอาหารที่สำคัญ คือไก่ เราส่งออกไก่อันดับ 4 ของโลก เป็นรองบราซิล สหรัฐ กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป หรืออียู 


ซีพีเอฟ ดัน ไก่ไทยไปอวกาศ หนุนส่งออก-ชื่อเสียงอาหารไทย


ไทยสามารถผลิตไก่ได้เพียงพอต่อการบริโภค ทำให้ไทยสามารถส่งออกได้ถึง 1 ล้านตัน สร้างมูลค่าถึง  1.4 แสนล้านบาทต่อปี  ทางซีพีเอฟ พยายามพัฒนาเรื่องผลิตในทุกมุม เพื่อให้มีคุณภาพ และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภค เพื่อสนับสนุนการก้าวเป็นครัวของโลกซีพีเอฟ ดัน ไก่ไทยไปอวกาศ หนุนส่งออก-ชื่อเสียงอาหารไทย


ล่าสุดร่วมกับ NASA ในโครงการส่งไก่ไปอวกาศ ซึ่งเนื้อไก่ที่จะส่งไปยังอวกาศนี้เป็นเนื้อไก่ที่ขายในประเทศไทย โดยขณะนี้ กระบวนการเสร็จสิ้นขั้นที่ 1 ไปแล้วคือผ่านมาตรฐาน ขั้นตอนถัดไปช่วงต้นปีหน้า คือการ แปรรูปให้พร้อมทานเพื่อส่งไปยังอวกาศ


ซีพีเอฟ ดัน ไก่ไทยไปอวกาศ หนุนส่งออก-ชื่อเสียงอาหารไทย
ซีพีเอฟ ดัน ไก่ไทยไปอวกาศ หนุนส่งออก-ชื่อเสียงอาหารไทย

สำหรับเริ่มต้นโครงการส่งไก่ไปอวกาศนี้มา 6-7 ปีก่อน เริ่มจากการคัดเลือกสายพันธุ์โปรไบโอติก เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีสุดเหลือ  10 สายพันธุ์ จาก 125,000 สายพันธ์เพื่อนำไปใช้เลี้ยงไก่ หลังจากนั้นไปสู่การพัฒนาวิจัย เพื่อถอดรหัส DNA ที่ดูว่าเมื่อนำโปรไบโอติก ไปให้ไก่ทานแล้วทำให้ไก่มีสุขภาพดีขึ้นไหม ถัดจากนั้นเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบป้องกัน เพื่อดูสิ่งตกค้าง สารตกค้างในเนื้อไก่หรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าเหมาะสมในการส่งไปนาซ่า นำไปขายให้ผู้บริโภคทั่วไป โดยต้องสร้างความมั่นใจในการเลี้ยงด้วยใน Farm Food  โดยขั้นสุดท้าย คือสถานที่เลี้ยงไก่ต้องเลี้ยงในระบบปิด เพื่อป้องกันเชื้อโรค 100%


ขณะนี้ ไก่ของซีพีเอฟ ผ่านมาตรฐานระดับนานาชาติแล้ว 6 มาตรฐาน เป้าหมายคือผลักดันให้ไก่ไทยผ่านการรับรองความปลอดภัยมาตรฐานอวกาศ (Space Food Safety Standard) หรือ มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารขั้นสูงระดับเดียวกับที่นักบินอวกาศทานได้ ตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารของ NASA ตรงนี้ทำให้เกิดชื่อเสียงของอาหารไทยดียิ่งขึ้นว่าได้รับการยอมรับระดับอวกาศ 

ซีพีเอฟ ดัน ไก่ไทยไปอวกาศ หนุนส่งออก-ชื่อเสียงอาหารไทย


ข่าวแนะนำ