TNN online "พาณิชย์" วอนห้างตรึงราคาสินค้า หลังหนี้ครัวเรือนพุ่งกระทบประชาชน

TNN ONLINE

Wealth

"พาณิชย์" วอนห้างตรึงราคาสินค้า หลังหนี้ครัวเรือนพุ่งกระทบประชาชน

พาณิชย์ วอนห้างตรึงราคาสินค้า หลังหนี้ครัวเรือนพุ่งกระทบประชาชน

“พาณิชย์” ห่วงหนี้ครัวเรือนกระทบกำลังซื้อประชาชนผู้มีรายได้น้อย จับมือห้างตรึงราคาสินค้าไว้ก่อน หวังช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า มีความเป็นห่วงสถานการณ์หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและการบริโภคของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได้น้อย 

ดังนั้นทางกรมการค้าภายใน จึงได้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ผลิตสินค้า ห้างค้าปลีกและห้างสรรพสินค้า รวมถึงร้านค้าส่งท้องถิ่น ในการกำกับดูแลราคาสินค้าที่มีความจำเป็นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และยังขอความร่วมมือในการตรึงราคาสินค้าไว้ก่อน เพื่อช่วยในเรื่องของการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน

โดยสถานการณ์ราคาสินค้าในภาพรวมเวลานี้ค่อนข้างทรงตัว มีความกังวลเพียงสินค้าเกษตรบางรายการที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตลดลงราคาอาจมีการปรับสูงขึ้น อาทิ ปาล์มน้ำมัน ราคาขยับสูงขึ้นเล็กน้อย แต่มั่นใจว่า ปริมาณจะมีเพียงพอไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบริโภคในประเทศ โดยมีสต๊อกเพื่อความมั่นคงภายในประเทศอยู่ที่ 2.2-2.3 แสนตัน โดยกรมฯจะมีการบริหารจัดการผลผลิตให้สมดุล และมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ราคาสินค้าในสัปดาห์นี้ ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาตันละ 11,650 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,600 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ นอกพื้นที่ราคา 14,600 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ราคาตันละ 13,200 บาท

มันสําปะหลัง ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 3.50 บาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลดลงเล็กน้อยแต่ยังถือว่าอยู่ในระดับสูงที่กิโลกรัมละ 11.33 บาท เนื้อหมูราคากิโลกรัมละ 138-140 บาท เนื้อไก่ น่องติดสะโพกกิโลกรัมละ 82 บาท สะโพก กิโลกรัมละ 86 บาท ไข่ไก่เบอร์ 3 ราคาฟองละ 4.80 บาท นอกจากนี้ในส่วนของราคาผักสดเริ่มปรับตัวลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เพราะเข้าฤดูฝน 


ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN

ข่าวแนะนำ