TNN online "ดอกเบี้ยขาขึ้นยังกดดันทองคำ 1,900 $ จะรับอยู่หรือไม่" กับคุณวรุต TNN Wealth 30 มิ.ย.66

TNN ONLINE

Wealth

"ดอกเบี้ยขาขึ้นยังกดดันทองคำ 1,900 $ จะรับอยู่หรือไม่" กับคุณวรุต TNN Wealth 30 มิ.ย.66

ดอกเบี้ยขาขึ้นยังกดดันทองคำ 1,900 $ จะรับอยู่หรือไม่  กับคุณวรุต TNN Wealth 30 มิ.ย.66

"ดอกเบี้ยขาขึ้นยังกดดันทองคำ 1,900 $ จะรับอยู่หรือไม่" กับคุณวรุต รุ่งขำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส

"ดอกเบี้ยขาขึ้นยังกดดันทองคำ 1,900 $ จะรับอยู่หรือไม่"  กับคุณวรุต รุ่งขำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส


ข่าวแนะนำ