TNN online ธนาคารออมสิน ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ มีผล 8 มิถุนายน 2566

TNN ONLINE

Wealth

ธนาคารออมสิน ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ มีผล 8 มิถุนายน 2566

ธนาคารออมสิน ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ มีผล 8 มิถุนายน 2566

ธนาคารออมสินปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ ตามนโยบาย กนง. มีผล 8 มิถุนายน 2566

ธนาคารออมสินปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ ตามนโยบาย กนง. มีผล 8 มิถุนายน 2566


นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ธนาคารออมสิน จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สูงสุด 0.35% ต่อปี เพื่อให้ลูกค้าผู้ฝากเงินได้รับประโยชน์ตามทิศทางของดอกเบี้ยขาขึ้น สำหรับด้านเงินกู้ ธนาคารฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ในอัตรา 0.25% ต่อปี

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.75% ต่อปี เป็น 2.00% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

นายวิทัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา ธนาคารฯ ได้มีการออกแคมเปญเงินฝาก ที่ให้ผลตอบแทนสูงอย่างต่อเนื่อง อาทิ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษดอกเบี้ยสูง สลากออมสินพิเศษที่ปรับเพิ่มทั้งดอกเบี้ย เงินรางวัลที่ 1 และเงินรางวัลพิเศษ เป็นต้น ขณะที่ด้านเงินกู้นั้น ธนาคารฯ ได้มีการพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อช่วยประคับประคองและดูแลกลุ่มลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบาง ไม่ให้ได้รับผลกระทบมากนัก โดยจะเห็นได้จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR สำหรับลูกค้ารายย่อยของธนาคาร อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่


ธนาคารออมสิน ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ มีผล 8 มิถุนายน 2566


ข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง