TNN online ไทยส่งออกข้าว 4 เดือนพุ่ง 3.05 ล้านตัน

TNN ONLINE

Wealth

ไทยส่งออกข้าว 4 เดือนพุ่ง 3.05 ล้านตัน

ไทยส่งออกข้าว 4 เดือนพุ่ง 3.05 ล้านตัน

ไทยส่งออกข้าว 4 เดือน พุ่ง 3.05 ล้านตัน “อลงกรณ์” มั่นใจปีนี้เกินเป้า 7.5 ล้านตัน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวของไทยสะสม 4 เดือนแรก 2566 มีปริมาณสูงถึง 3.05 ล้านตัน และความต้องการข้าวในตลาดยังมีต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ราคาข้าวในประเทศเกือบทุกประเภทสูงเกินราคาประกันรายได้โดยเฉพาะข้าวเจ้าซึ่งมีปริมาณการผลิตมากที่สุด 

ไทยส่งออกข้าว 4 เดือนพุ่ง 3.05 ล้านตัน

จึงคาดว่าการส่งออกข้าวของไทยในปี 2566 จะทะลุเป้าหมาย 7.5 ล้านตัน และมีโอกาสแซงตัวเลขการส่งออกข้าวในปี 2565 ที่มี 7.69 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 22.1% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยทำตัวเลขส่งออกสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่ที่ 7.5 ล้านตัน โดยปีก่อนทำมูลค่าการส่งออก 138,451 ล้านบาท หรือ 3,970.9 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึ้น 26.1%

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด เป็นยุทธศาสตร์หลักบนความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการฯ และกระทรวงพาณิชย์ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการฯ มุ่งทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคเอกชน และภาคเกษตรกรมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีคุณภาพมาตรฐานตรงความต้องการของตลาด การยกระดับข้าวแปลงใหญ่พร้อมกับเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งค่าเงินบาทอยู่ในระดับที่แข่งขันได้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ ประการสำคัญ คือ ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น 


ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN 


ข่าวแนะนำ