TNN วันฉัตรมงคล 2566 หยุดยาว 4 วัน เช็กที่นี่! ธนาคารเปิด-ปิดทำการวันเวลาใดบ้าง

TNN

Wealth

วันฉัตรมงคล 2566 หยุดยาว 4 วัน เช็กที่นี่! ธนาคารเปิด-ปิดทำการวันเวลาใดบ้าง

วันฉัตรมงคล 2566 หยุดยาว 4 วัน เช็กที่นี่! ธนาคารเปิด-ปิดทำการวันเวลาใดบ้าง

วันฉัตรมงคล 2566 หยุดยาว 4 วัน ธนาคารหยุดวันไหนบ้าง เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ แต่ละธนาคารเปิด-ปิดทำการวันเวลาใด

วันฉัตรมงคล 2566 หยุดยาว 4 วัน ธนาคารหยุดวันไหนบ้าง เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ แต่ละธนาคารเปิด-ปิดทำการวันเวลาใด


วันฉัตรมงคล 2566 วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2566 ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบการกำหนด วันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 (วันหยุดพิเศษ) โดยเห็นชอบเพิ่มเติม 1 วัน คือ วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 

ทั้งนี้ เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องรวมวันเสาร์-อาทิตย์ รวม 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566

เช่นเดียวกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ


วันฉัตรมงคล 2566 ธนาคารเปิด-ปิดทำการวันเวลาใด


ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอแจ้งวันหยุด วันที่ 4 - 5 พฤษภาคม 2566 

เนื่องในวันฉัตรมงคลและวันหยุดพิเศษตามมติ ครม.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปิดทำการทุกสาขา

ยกเว้นสาขาในห้างสรรพสินค้า

เปิดทำการปกติเวลา 10.30 - 18.00 น.

ลูกค้าสามารถใช้บริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้ตามปกติ ดังนี้

- Mobile Application : GHB ALL GEN

- Mobile Application : GHB ALL 

- Line @GHBBUDDY

- ตู้ ATM, CDM/ATM

- เครื่องรับชำระเงินกู้ LRM

- สร้าง QR code ชำระเงินกู้ออนไลน์ที่ https://bit.ly/3mNJhhK


วันฉัตรมงคล 2566 หยุดยาว 4 วัน เช็กที่นี่! ธนาคารเปิด-ปิดทำการวันเวลาใดบ้างธนาคารออมสิน 


แจ้งวันหยุดทำการธนาคารออมสิน วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เนื่องในวันฉัตรมงคล และวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เนื่องในวันหยุดเพิ่มเติมกรณีพิเศษ

- สาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน และสาขาในห้าง  เปิดทำการ

- สาขาที่เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์  ปิดทำการ

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของธนาคารได้

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


วันฉัตรมงคล 2566 หยุดยาว 4 วัน เช็กที่นี่! ธนาคารเปิด-ปิดทำการวันเวลาใดบ้างภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ