TNN online จับตางบ 1Q/66 กลุ่มไหนดี กลุ่มไหนแย่ กับคุณชัยยศ จิวางกูร I TNN WEALTH 19 เม.ย. 66

TNN ONLINE

Wealth

จับตางบ 1Q/66 กลุ่มไหนดี กลุ่มไหนแย่ กับคุณชัยยศ จิวางกูร I TNN WEALTH 19 เม.ย. 66

จับตางบ 1Q/66 กลุ่มไหนดี กลุ่มไหนแย่ กับคุณชัยยศ จิวางกูร I TNN WEALTH 19 เม.ย. 66

"จับตางบ 1Q/66 กลุ่มไหนดี กลุ่มไหนแย่" กับคุณชัยยศ จิวางกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กรุงศรี

"จับตางบ 1Q/66 กลุ่มไหนดี กลุ่มไหนแย่" กับคุณชัยยศ จิวางกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กรุงศรี  ข่าวแนะนำ