TNN online วันหยุดธนาคาร ช่วง "สงกรานต์ 2566" ปิดทำการกี่วัน วันไหนบ้าง?

TNN ONLINE

Wealth

วันหยุดธนาคาร ช่วง "สงกรานต์ 2566" ปิดทำการกี่วัน วันไหนบ้าง?

วันหยุดธนาคาร ช่วง สงกรานต์ 2566 ปิดทำการกี่วัน วันไหนบ้าง?

เช็กเลย! วันหยุดธนาคาร ช่วงวันสงกรานต์ 2566 ปิดทำการกี่วัน วันไหนและกลับมาเปิดวันไหน แนะทำธุรกรรมการเงินไว้ล่วงหน้า

เช็กเลย! วันหยุดธนาคาร ช่วงวันสงกรานต์ 2566 ปิดทำการกี่วัน วันไหนและกลับมาเปิดวันไหน แนะทำธุรกรรมการเงินไว้ล่วงหน้า


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ แบงก์ชาติ ประกาศวันหยุดธนาคารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ไว้ 2 วันทำการ คือ วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 และ วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 ทำให้เมื่อรวมวันหยุดปกติ วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 และวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 ธนาคารจะมีวันหยุดช่วงสงกรานต์รวม 4 วัน

โดย ธปท. แจ้งว่า วันที่ 17 เมษายน 2566 สถาบันการเงินเปิดทำการปกติ


วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2566


วันพฤหัสบดี 13 เมษายน วันสงกรานต์
วันศุกร์ 14 เมษายน วันสงกรานต์
วันจันทร์ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
วันพฤหัสบดี 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันศุกร์ 5 พฤษภาคม วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม)

วันจันทร์ 5 มิถุนายน ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566)
วันศุกร์ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันอังคาร 1 สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา
วันจันทร์ 14 สิงหาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566)

วันศุกร์ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันอังคาร 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันจันทร์ 11 ธันวาคม ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566)


วันหยุดธนาคาร ช่วง สงกรานต์ 2566 ปิดทำการกี่วัน วันไหนบ้าง? ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

สำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และ วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าว ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

สำหรับสาขาของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) และวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้นหรือวันหยุดประจำสัปดาห์

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพจาก TNN Online


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง