TNN online ธนาคารแจ้ง "ปิดปรับปรุงระบบ" เดือนเมษายน 2566 วัน-เวลาไหนบ้าง?

TNN ONLINE

Wealth

ธนาคารแจ้ง "ปิดปรับปรุงระบบ" เดือนเมษายน 2566 วัน-เวลาไหนบ้าง?

ธนาคารแจ้ง ปิดปรับปรุงระบบ เดือนเมษายน 2566 วัน-เวลาไหนบ้าง?

ธนาคารกรุงไทย-ธนาคารออมสิน ออกประกาศแจ้ง "ปิดปรับปรุงระบบ" เดือนเมษายน 2566 วัน-เวลาไหนบ้าง?

ธนาคารกรุงไทย-ธนาคารออมสิน ออกประกาศแจ้ง "ปิดปรับปรุงระบบ" เดือนเมษายน 2566 วัน-เวลาไหนบ้าง?


ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดปรับปรุงระบบ Krungthai NEXT ชั่วคราว วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 01:00 - 05:00 น. 

เพื่อยกระดับการให้บริการ ธนาคารขอแจ้งปิดปรุงระบบ Krungthai NEXT ชั่วคราว

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center 02 111 1111

ธนาคารแจ้ง ปิดปรับปรุงระบบ เดือนเมษายน 2566 วัน-เวลาไหนบ้าง?


ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบการบริการเงินด่วนระหว่างประเทศ MoneyGram ให้ดียิ่งขึ้นในวันที่ 16 เมษายน 2566 เวลา 12.25 – 14.55 น. 

ธนาคารแจ้ง ปิดปรับปรุงระบบ เดือนเมษายน 2566 วัน-เวลาไหนบ้าง?

ข้อมูลจาก ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารออมสิน

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง