TNN online ข่าวดี! วันจักรี 6 เมษายน 2566 ขึ้น "ทางด่วนฟรี" 60 ด่าน เส้นทางไหนบ้างเช็กเลย

TNN ONLINE

Wealth

ข่าวดี! วันจักรี 6 เมษายน 2566 ขึ้น "ทางด่วนฟรี" 60 ด่าน เส้นทางไหนบ้างเช็กเลย

ข่าวดี! วันจักรี 6 เมษายน 2566 ขึ้น ทางด่วนฟรี 60 ด่าน เส้นทางไหนบ้างเช็กเลย

วันหยุด วันจักรี 6 เมษายน 2566 ขึ้น "ทางด่วนฟรี" รวม 3 สายทาง 60 ด่าน เส้นทางไหนบ้างเช็กเลย

ข่าวดี วันหยุด วันจักรี 2566 ตรงกับวันที่ 6 เมษายน 2566 ขึ้น "ทางด่วนฟรี" รวม 3 สายทาง 60 ด่าน เส้นทางไหนบ้างเช็กเลย


วันจักรี 6 เมษายน 2566 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ดังนี้

- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน 

- ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน 

- ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน 

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 (วันจักรี) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด(ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543

ข่าวดี! วันจักรี 6 เมษายน 2566 ขึ้น ทางด่วนฟรี 60 ด่าน เส้นทางไหนบ้างเช็กเลยข้อมูลจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ภาพจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง