TNN online เริ่มวันนี้ ! เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข ชูดอกสูงเฉลี่ย 2.9-3.6% เช็กเงื่อนไขที่นี่

TNN ONLINE

Wealth

เริ่มวันนี้ ! เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข ชูดอกสูงเฉลี่ย 2.9-3.6% เช็กเงื่อนไขที่นี่

เริ่มวันนี้ !  เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุข  ชูดอกสูงเฉลี่ย 2.9-3.6% เช็กเงื่อนไขที่นี่

สบน.เปิดจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นอออมเพิ่มสุขวันนี้วันแรก วงเงินรวม 21,000 ล้านบาท ผ่าน 4 แบงก์ใหญ่

 

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)   เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษ วงเงินรวม 21,000 ล้านบาท เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนจำนวน 20,000 ล้านบาท และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรจำนวน 1,000 ล้านบาท โดยจำหน่ายให้เฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ในรอบจำหน่ายเดือนมิถุนายน 2565


ประชาชนสามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2565 ผ่านธนาคาร  4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  

1. จำหน่ายให้แก่ประชาชน วงเงิน 20,000 ล้านบาท จำนวน 2 รุ่น ได้แก่

- รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย  2.90 %ต่อปี 

ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 2.50%

ปีที่ 3-4 อัตราดอกเบี้ย 3.00%

ปีที่  5   อัตราดอกเบี้ย 3.50%


- รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย  3.60 %ต่อปี


ปีที่ 1-2   อัตราดอกเบี้ย 2.50%

ปีที่ 3-6   อัตราดอกเบี้ย 3.50%

ปีที่ 7-8   อัตราดอกเบี้ย 4.00%

ปีที่ 9-10 อัตราดอกเบี้ย 4.50%


- จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

- จัดสรรด้วยวิธี Small Lot First จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณรอบละ 1,000 บาท จองซื้อได้สูงสุดรายละ 2 ล้านบาท/รวมทุก ธนาคาร  

-ผู้สนใจสามารถจองซื้อได้ผ่านช่องทาง Counter Internet Banking และ Mobile Banking ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง 

- ลำดับในการจองซื้อไม่มีผลต่อการจัดสรร ไม่ว่าจะไปช้าหรือเร็วได้สิทธิ์การซื้อเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรร พันธบัตร ได้ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 จากหลายช่องทาง  


ทั้งจาก SMS ของ ธนาคาร ตัวแทนจำหน่าย การเผยแพร่ผลการจัดสรรพันธบัตรในภาพรวมที่เว็บไซต์ สบน. www.pdmo.go.th และเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) www.bot.or.th รวมถึงสามารถตรวจสอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ที่แท็บ "พันธบัตรออมทรัพย์" ที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย และในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ธนาคาร ตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงิน กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินจองซื้อ หรือผิดเงื่อนไขการจำหน่ายต่อไป 


2. จำหน่ายให้แก่นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 1,000 ล้านบาท

- รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย  3.30 %ต่อปี 

- จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 

- สามารถซื้อได้แบบไม่จำกัดวงเงินซื้อ และจัดสรรด้วยวิธี First-come First-served

- จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2565 โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการซื้อ "พันธบัตรออมทรัพย์" ได้จากธนาคาร ตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง   หรือ ตรวจสอบสิทธิ์ที่นี่


สรุปขั้นตอนจองซื้อ "พันธบัตรออมทรัพย์" รุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) สำหรับ ประชาชน มีดังนี้

 

22 - 24 สิงหาคม 2565
- ประชาชนทั่วไปจองซื้อผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย

25 สิงหาคม 2565
- แจ้งผลการจัดสรรผ่าน sms และช่องทางอื่นของธนาคารตัวแทนจำหน่าย

26 สิงหาคม 2565
- คืนเงิน กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบวงเงินจองซื้อ หรือผิดเงื่อนไขการจองซื้อตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2565
- ปรับสมุดพันธบัตร

 

ข้อควรรู้ก่อนจองซื้อ

 

ใครจองซื้อได้บ้าง

- บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- ผู้ที่ยังไม่มีพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ในรอบจำหน่ายเดือนมิถุนายน 2565

 

จองซื้อที่ไหน เมื่อไหร่

22 - 24 สิงหาคม 2565 ผ่านเคาน์เตอร์ หรือช่องทางออนไลน์ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย (ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย)

 

ชำระเงินเมื่อไหร่

ชำระเงินทันทีหลังจองซื้อ หากได้รับจัดสรรไปครบตามวงเงินที่จอง จะคืนเงินภายในวันที่ 26 สิงหาคม 256
 ที่มา  กระทรวงการคลัง

ภาพประกอบ  กระทรวงการคลัง,TNN Online


 


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง