TNN online ข่าวดีรับวันหยุด 3 มิถุนายน 2565 ยกเว้นค่าทางด่วน 3 สายทาง

TNN ONLINE

Wealth

ข่าวดีรับวันหยุด 3 มิถุนายน 2565 ยกเว้นค่าทางด่วน 3 สายทาง

ข่าวดีรับวันหยุด 3 มิถุนายน 2565 ยกเว้นค่าทางด่วน 3 สายทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย แจ้งข่าวดี 3 มิถุนายน 2565 ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง

วันนี้ (3 มิ.ย.65) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม  แจ้งว่า 3 มิถุนายน 2565  ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม 3 สายทางดังนี้

- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน

- ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน 

- ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน 

ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน 

ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ.  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 

ข่าวดีรับวันหยุด 3 มิถุนายน 2565 ยกเว้นค่าทางด่วน 3 สายทาง ภาพจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

 ข้อมูลจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ภาพจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง