TNN online STP เคาะไอพีโอราคาหุ้นละ 18 บาท เทรดตลาดmai 14 มิ.ย.นี้

TNN ONLINE

Wealth

STP เคาะไอพีโอราคาหุ้นละ 18 บาท เทรดตลาดmai 14 มิ.ย.นี้

STP เคาะไอพีโอราคาหุ้นละ 18 บาท เทรดตลาดmai 14 มิ.ย.นี้

STP แต่งตัวเข้าตลาดฯ เคาะไอพีโอราคาหุ้นละ 18 บาท เปิดจองซื้อวันที่2 มิ.ย. และ 6-7 มิ.ย. เข้าเทรดตลาดเอ็ม เอ ไอ 14 มิ.ย.นี้ ระดมทุนขยายโรงงาน-ซื้อเครื่องจักร

บมจ.สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (STP) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 25.40 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25.40% ของจำนวนหุ้น  กำหนดราคาหุ้นละ 18 บาท โดยเปิดให้จองซื้อในช่วงวันที่ 2 มิ.ย. และ 6-7 มิ.ย.นี้  ซึ่งจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 


โดยมี บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.กรุงไทย เอ๊กซ์สปริง บล.โกลเบล็ก บล.คิงฟอร์ด และ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)อย่างไรก็ตาม คาดเข้าซื้อขายวันแรกในตลาด  mai  ในวันที่ 14 มิ.ย.นี้  


STP เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด โดยเป็นผู้ให้บริการตั้งแต่การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจัดทำเพลทที่มีคุณภาพสูง ด้วยการพิมพ์งานสูงสุด 12 สี และมีบริการหลังพิมพ์ต่าง ๆ เช่น การเคลือบยูวี การปั๊มฟอยล์ทอง การปั๊มฟอยล์เงิน การประกบลูกฟูก การไดคัท เป็นต้น


บริษัทจะจัดสรรหุ้น IPO แบ่งเป็น จัดสรรหุ้นให้กับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สัดส่วน 70% ผู้มีอุปการคุณของบริษัท สัดส่วน 15% ผู้ลงทุนสถาบัน 9.8% และกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท สัดส่วน 4.3%


ราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 18 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราส่วน P/E ราว 11.3 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 65) ซึ่งเท่ากับ 122.3 ล้านบาท และนำมาคิดคำนวณตามวิธีการหามูลค่า พร้อมกับเปรียบเทียบกับธุรกิจในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์ฯซึ่งมีค่าเฉลี่ย P/E อยู่ระหว่าง 18-19.4 เท่า


สำหรับเงินที่ได้จากการเสนอขาย IPO ครั้งนี้มูลค่ารวม 457.2 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินแบ่งออกเป็น การใช้รองรับการลงทุนในโครงการขยายโรงงานและลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม จำนวน 360 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ จำนวน 97.2 ล้านบาท


ที่มา บมจ.สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (STP) 

ภาพประกอบ บมจ.สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (STP) ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง