TNN online เริ่มวันนี้ “วินมอเตอร์ไซค์” กดยืนยันรับสิทธิช่วยค่าน้ำมัน 3 เดือนผ่านเป๋าตัง

TNN ONLINE

Wealth

เริ่มวันนี้ “วินมอเตอร์ไซค์” กดยืนยันรับสิทธิช่วยค่าน้ำมัน 3 เดือนผ่านเป๋าตัง

เริ่มวันนี้ “วินมอเตอร์ไซค์” กดยืนยันรับสิทธิช่วยค่าน้ำมัน 3 เดือนผ่านเป๋าตัง

ดีเดย์วันนี้ “วินมอเตอร์ไซค์” กดยืนยันรับสิทธิช่วยเหลือค่าน้ำมัน 250 บาท/คน/เดือนผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เริ่มใช้สิทธิ 8 พฤษภาคม 2565

วันนี้( 5 พ.ค.65) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ด้านราคาพลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย – ยูเครน ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนก.พ. 2565 และยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลง ส่งผลกระทบต่อการจัดหาพลังงานของโลก รวมทั้งปัจจุบันความต้องการเชื้อเพลิงพลังงานทุกประเภทมีมากขึ้นหลังจากเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวหลัง สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย

แม้ว่าที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ออกมาตรการต่างๆ แต่เนื่องจากงบประมาณ ที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้การช่วยเหลืออาจจะไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้ แต่กระทรวงพลังงานมิได้นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้มีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้น้ำมันเบนซินในกลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะ ถือเป็นกลุ่มเปราะบางผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ วันที่ 19 เม.ย. 2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพในภาคขนส่ง โดยให้ส่วนลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) ที่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนเป็นผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างกับกรมการขนส่งทางบกจำนวนสิทธิรวม 106,655 ราย จะได้รับสิทธิช่วยเหลือค่าน้ำมันไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน รวม 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.–ก.ค. 2565 

ด้านนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า กรมฯ ได้ดำเนินโครงการ “วินเซฟ” โดยดำเนินการร่วมกับผู้ค้าน้ำมันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการขนส่งทางบก กรมการปกครองกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ กำหนดแนวทางดำเนินโครงการ และธนาคารกรุงไทย ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันถุงเงิน และ เป๋าตัง เพื่อรองรับการใช้สิทธิ “วินเซฟ”

โดยให้ส่วนลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างป้ายเหลือง) ที่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนเป็นผู้ขับขี่จักรยานยนต์ รับจ้างกับกรมการขนส่งทางบก (ภายในวันที่ 22 มี.ค.2565) ในรูปแบบรัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน

อย่างไรก็ตามผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ สามารถกดยืนยันสิทธิที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง แบนเนอร์ สิทธิวินเซฟ และสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 แห่ง สามารถกดยืนยันสิทธิที่แอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 2565 เป็นต้นไปและเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2565ภาพจาก AFP/TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง