TNN online "วินเซฟ" เช็กเงื่อนไขรัฐช่วยจ่ายค่าน้ำมันเบนซิน วินจักรยานยนต์รับจ้าง 3 เดือน

TNN ONLINE

Wealth

"วินเซฟ" เช็กเงื่อนไขรัฐช่วยจ่ายค่าน้ำมันเบนซิน วินจักรยานยนต์รับจ้าง 3 เดือน

วินเซฟ เช็กเงื่อนไขรัฐช่วยจ่ายค่าน้ำมันเบนซิน วินจักรยานยนต์รับจ้าง 3 เดือน

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเงื่อนไข "วินเซฟ" รัฐช่วยผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง จ่ายค่าน้ำมันกลุ่มเบนซิน 3 เดือน 50 บาท/คน/วัน กดยืนยันสิทธิ์ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง 5 พ.ค.นี้

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเผยเกี่ยวกับโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ "วินเซฟ" ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2565

โดยสามารถรับสิทธิส่วนลดค่าน้ำมันกลุ่มเบนซินในรูปแบบรัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 50 บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/เดือน ผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เริ่มใช้สิทธิ 8 พฤษภาคม 2565

วินเซฟ รัฐช่วยจ่ายค่าน้ำมันเบนซิน 3 เดือน กดรับสิทธิ์ 5 พ.ค.นี้


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

- ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง) 

- เป็นผู้ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก (ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2565)

- มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ และจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ ถูกต้องตามกฎหมาย

- ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของโครงการอื่นๆ ของรัฐ

- ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิในโครงการอื่นๆ ของรัฐ

วิธีเข้าร่วมโครงการ "วินเซฟ"

ผู้ใช้สิทธิ “วินเซฟ” สามารถกดยืนยันสิทธิ ที่แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 

วินเซฟ รัฐช่วยจ่ายค่าน้ำมันเบนซิน 3 เดือน กดรับสิทธิ์ 5 พ.ค.นี้


สถานีบริการน้ำมัน

-เป็นสถานีบริการน้ำมันของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 หรือจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 และมาตรา 11 ตาม พ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543

วิธีเข้าร่วมโครงการ "วินเซฟ"

สถานีบริการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “วินเซฟ” สามารถกดยืนยันสิทธิ  ที่แอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

วินเซฟ รัฐช่วยจ่ายค่าน้ำมันเบนซิน 3 เดือน กดรับสิทธิ์ 5 พ.ค.นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน www.doeb.go.th โทร. 06 3269 2876, 02 794-4307 - 9 จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)


ข้อมูลจาก กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ