TNN online อัปเดตความคืบหน้ารถไฟทางคู่สายใต้ก่อสร้างเสร็จเกือบ 100% เตรียมเปิดเดินรถบางช่วง

TNN ONLINE

Wealth

อัปเดตความคืบหน้ารถไฟทางคู่สายใต้ก่อสร้างเสร็จเกือบ 100% เตรียมเปิดเดินรถบางช่วง

อัปเดตความคืบหน้ารถไฟทางคู่สายใต้ก่อสร้างเสร็จเกือบ 100% เตรียมเปิดเดินรถบางช่วง

กรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้แล้วเสร็จไปกว่า 99.98% คาดจะสามารถเปิดให้บริการการเดินรถได้บางช่วงเฉพาะในเส้นทางที่มีระบบอาณัติสัญญาณ ร่นเวลาเดินทาง อำนวยความสะดวกประชาชน

วันนี้(30 เม.ย.65) ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ขร. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางคู่สายใต้ ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่เป็น Project Pipeline ที่มีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง  สำหรับสถานะความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วงนครปฐม - ชุมพร ระยะทาง 421 กิโลเมตร แบ่งเป็น 3 โครงการ ได้แก่ 

1. ช่วงนครปฐม - หัวหิน แบ่งเป็น 2 สัญญา คือ สัญญาที่ 1 (นครปฐม - หนองปลาไหล) ระยะทาง 93 กิโลเมตร ความคืบหน้าผลงานร้อยละ 97.087  และ สัญญาที่ 2 (หนองปลาไหล - หัวหิน) ระยะทาง 76 กิโลเมตร ความคืบหน้าผลงานร้อยละ 94.828

2. ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 76 กิโลเมตร ความคืบหน้าผลงานร้อยละ 94.828 

3. ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร แบ่งเป็น 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 (ประจวบคีรีขันธ์ - บางสะพานน้อย) ระยะทาง 88 กิโลเมตร ความคืบหน้าผลงาน ร้อยละ 85.073 และสัญญาที่ 2 (บางสะพานน้อย - ชุมพร) ระยะทาง 79 กิโลเมตร ความคืบหน้าผลงานร้อยละ 87.128


โดยภาพรวมของผลการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ (ช่วงนครปฐม – ชุมพร) ถือว่าแล้วเสร็จไปกว่า 99.98% ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการการเดินรถทางคู่สายใต้ (นครปฐม - ชุมพร) ได้บางช่วงเฉพาะในเส้นทางที่มีระบบอาณัติสัญญาณ เท่านั้น และจะเป็นการเดินรถระบบกึ่งอัตโนมัติจากต้นทาง กทม. มายังสถานีหัวหิน ซึ่งการเดินรถจะไวขึ้น เร็วขึ้น จากเดิมใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง เหลือเพียงประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง โดยเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการคืนทางเดินรถให้แก่ประชาชน และจะมึการเปิดให้บริการได้ภายในสิ้นปี 2565 นี้ 


ขณะเดียวกันยังมีการก่อสร้าง "สถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่ ซึ่งเป็นสถานียกระดับที่มีทางเดินใต้สถานีแห่งแรกในประเทศไทย เป็นหนึ่งในงานก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ ช่วง นครปฐม - ชุมพร (ช่วงหนองปลาไหล - หัวหิน)โดยสถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่นี้ เป็นโครงสร้างยกระดับ มีที่ทำการและที่พักคอยอยู่ชั้นล่าง ชานซาลาอยู่ชั้นบน การออกแบบยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของสถานีเดิมที่ออกแบบตามสถาปัตยกรรมวิกตอเรีย ซึ่งมีคุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ถัดจากสถานีหัวหินเดิมไปทางทิศใต้ โดยปัจจุบันมีความคืบหน้างานก่อสร้างร้อยละ 80 งานตกแต่งสถาปัตยกรรมร้อยละ 30 และงานระบบไฟฟ้าและเครื่องของสถานีร้อยละ 20 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในปี 2565 ทั้งนี้อาคารสถานีเดิมยังคงอนุรักษ์ไว้ โดยมีแผนที่จะพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ และทางรถไฟที่ผ่านสถานีเดิมยังใช้งานอยู่ โดยไว้สำหรับขบวนรถสินค้าและขบวนรถพิเศษในโอกาสสำคัญ 


นอกจากนี้ ยังได้มีการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานีรถไฟหัวหิน ภายใต้กิจกรรมประกวด “สถานีดีพร้อม” โดยมีการประเมินโดยรวมทั้งหมด 8 ด้านประกอบไปด้วย

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น การให้บริการที่จอดรถ ทางเข้า - ออก ในการรองรับ การใช้บริการ การจำหน่ายบัตรโดยสาร

2) ด้านการเชื่อมต่อ (Connectivity) เช่น การเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น

3) ด้านข้อมูลการเดินทางและประชาสัมพันธ์ (Information) เช่น ป้ายบอกทิศทางในสถานี การติดประกาศ/การให้ข้อมูลในการเดินทาง

4) ด้านความปลอดภัย (Safety and Security) เช่น มาตรการป้องกัน COVID – 19 การติดตั้งกล้องวงจรปิด ไฟส่องสว่าง หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทางออกฉุกเฉิน

5) ด้านความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวก (Comfort) เช่น ห้องน้ำ ร้านค้า/อาหาร/เครื่องดื่ม ความสามารถในการรองรับผู้มาใช้บริการ

6) ด้านการออกแบบตามหลัก Universal Design เช่น สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

7) ด้านการให้บริการ (Customer Care) เช่น กิริยามารยาทและความสุภาพของเจ้าหน้าที่

8) ด้านสุนทรียภาพ (Aesthetic) เช่น สุนทรียภาพ อัตลักษณ์ หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานี

ซึ่งในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565 นี้ จะมีการเดินสายตรวจประเมินคุณภาพทุกสถานีที่เข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 43 สถานี แบ่งเป็น กลุ่มสถานีรถไฟฟ้าในเมืองและชานเมือง จำนวน 28 สถานี และกลุ่มสถานีรถไฟ ทั่วประเทศ จำนวน 15 สถานี เพื่อคัดเลือกอย่างเข้มข้น หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาในเดือนมิถุนายน และตัดสินการประกวดและมอบรางวัลในเดือนกรกฎาคม 2565 ต่อไป  


อัปเดตความคืบหน้ารถไฟทางคู่สายใต้ก่อสร้างเสร็จเกือบ 100% เตรียมเปิดเดินรถบางช่วง


อัปเดตความคืบหน้ารถไฟทางคู่สายใต้ก่อสร้างเสร็จเกือบ 100% เตรียมเปิดเดินรถบางช่วง


ที่มา : กรมการขนส่งทางราง 

ภาพประกอบ : พีอาร์กรมการขนส่งทางราง 

ข่าวแนะนำ