TNN online ไทยพาณิชย์ผนึกเอฟดับบลิวดีลุยประกันสะสมทรัพย์ ชูเงินคืนปีละ 6 %

TNN ONLINE

Wealth

ไทยพาณิชย์ผนึกเอฟดับบลิวดีลุยประกันสะสมทรัพย์ ชูเงินคืนปีละ 6 %

ไทยพาณิชย์ผนึกเอฟดับบลิวดีลุยประกันสะสมทรัพย์ ชูเงินคืนปีละ 6 %

ไทยพาณิชย์จับมือเอฟดับบลิวดี เปิดตัวประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 16/6 คุ้มครอง 3 โรคร้ายแรง จ่ายเบี้ยสั้นรับเงินคืนปีละ 6%

นางณาตยา สุขุม รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน ผลิตภัณฑ์ประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  ไทยพาณิชย์   ร่วมกับ เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต  นำเสนอประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 16/6 Super Plus (แบบมีความคุ้มครองโรคร้ายแรง) คุ้มครอง 3 โรคร้ายแรง ชูฟีเจอร์เด่นจ่ายเบี้ยสั้น รับเงินคืนปีละ 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีแรก  ครบสัญญารับเงินคืน 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมความคุ้มครองโรคร้ายแรง 2 เท่า หากไม่เจอโรคร้ายแรง รับเบี้ยส่วนโรคร้ายแรงคืนทั้งหมดเมื่อครบสัญญา มั่นใจตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการออมระยะสั้น เงินสั้น และต้องการวางแผนค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลหากเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

สำหรับ แบบ “ประกัน 16/6 Super Plus (แบบมีความคุ้มครองโรคร้ายแรง)”  รับประกันภัยสำหรับผู้มีอายุ 1 วัน – 70 ปี และระยะเวลาเอาประกันภัย 16 ปี มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี ซื้อง่ายเพียงตอบคำถามสุขภาพ 1 ข้อไม่ต้องตรวจสุขภาพ สามารถเลือกชำระเบี้ยได้แบบรายปี และราย 6 เดือน 

โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 50,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท โดยผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืนปีละ 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีที่ 15 และเมื่อครบสัญญารับเงินคืน 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีตรวจเจอโรคร้ายแรง 1 ใน 3 โรค ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน และโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด 


โดยในปีที่ 1 - 4 หยุดชำระเบี้ยทันที หรือหากตรวจเจอในปีที่ 5 – 16 รับเป็นเงินก้อน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยผลประโยชน์เงินคืนและความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตยังมีผลบังคับตามเงื่อนไขกรมธรรม์ต่อไปเหมือนเดิมกรณีตรวจเจอโรคร้ายแรงหรือได้รับผลประโยชน์โรคร้ายแรงไปแล้ว หรือหากกรณีไม่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเลยตลอดสัญญา รับเบี้ยประกันส่วนโรคร้ายแรงคืนทั้งหมดเมื่อครบสัญญา

ด้านนางสาวอลิสา อารีพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ประกันดังกล่าวให้ความคุ้มครองใน 3 ด้าน ดังนี้

  • ให้ความคุ้มครองชีวิตแบบเหมาจ่าย หากป่วยเป็นหนึ่งใน 3 โรคร้ายแรง 
  • ให้เงินออม ด้วยเงินจ่ายคืนรายปี 
  • หากลูกค้าถูกวินิจฉัยว่าป่วยเป็นหนึ่งใน 3 โรคร้ายแรงในช่วง 4 ปีแรกของกรมธรรม์ ลูกค้าจะไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายเบี้ย ผลประโยชน์การออมของลูกค้าจะยังคงอยู่   ที่มา ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ภาพประกอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ 

 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง