TNN online อาการขี้หนาว สัญญาณของไตขวาเสื่อม ?

TNN ONLINE

TNN Exclusive

อาการขี้หนาว สัญญาณของไตขวาเสื่อม ?

อาการขี้หนาว สัญญาณของไตขวาเสื่อม ?

จากกรณีที่ในโลกออนไลน์มีผู้ส่งต่อคำเตือนว่า อาการขี้หนาวเป็นสัญญาณบ่งบอกโรคไตขวาเสื่อม ? ทาง โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาให้ข้อมูลดังกล่าวว่าสามารถบ่งชี้ว่าเป็นโรคไตขวาเสื่อมหรือไม่ ?

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจ้งว่า "อาการขี้หนาวเป็นสัญญาณบ่งบอกโรคไตขวาเสื่อม" เป็นข้อมูลเท็จ อาการดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นสัญญาณบ่งบอกโรคไตขวาเสื่อมแต่อย่างใด ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์


อาการขี้หนาว สัญญาณของไตขวาเสื่อม ?


เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ อาการขี้หนาว หรือ หนาวง่าย  เกิดขึ้นจากศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายที่อยู่ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus)  ในสมองเกิดความบกพร่องจากอายุที่เพิ่มขึ้น หรือปัญหาด้านโภชนาการที่ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง ทำให้มีระดับกล้ามเนื้อหรือไขมันน้อยกว่าปกติที่ควรจะเป็น หรืออาจเกิดจากภาวะสุขภาพที่ไม่ดี  


อาการขี้หนาว สัญญาณของไตขวาเสื่อม ?


ซึ่งหากมี อาการขี้หนาว หรือ หนาวง่าย  แม้จะอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิปกติ อาจจะบ่งบอกว่าเรามีภาวะสุขภาพหรือโรคบางอย่างแฝงได้ เช่น  ภาวะเลือดจาง, ความผิดปกติของหลอดเลือด, ภาวะไทรอยด์ต่ำ, ภาวะเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้จนส่งผลต่ออวัยวะในร่างกาย และคนที่ผอมมาก ๆ หรือมีพฤติกรรมการรับประทานที่ผิดปกติ เป็นต้น 


อาการขี้หนาว สัญญาณของไตขวาเสื่อม ?


ผู้เขียนข่าว


เรียบเรียงโดย : ธัญญาพร สุวรรณรัตน์

ผู้สื่อข่าว คอลัมน์ ข่าวนี้จริงไหม ?

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง