TNN online นาโนบอดี (Nanobody) ภูมิคุ้มกันต้านโควิด ผลิตจากตัวอัลปากา !!

TNN ONLINE

Tech

นาโนบอดี (Nanobody) ภูมิคุ้มกันต้านโควิด ผลิตจากตัวอัลปากา !!

นาโนบอดี (Nanobody) ภูมิคุ้มกันต้านโควิด ผลิตจากตัวอัลปากา !!

นักวิจัยสร้างนาโนบอดีเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโควิด โดยผลิตจากตัวอัลปากา

นักวิจัยจากสถาบันแม็กพลังค์ ประเทศเยอรมนี ค้นพบสารภูมิคุ้มกันขนาดเล็ก หรือที่เรียกกันว่า Nanobody (นาโนบอดี) ที่สามารถต่อสู้กับไวรัส SARS-CoV-2 ต้นเหตุของโรค COVID-19 ได้ แต่นั่นจะไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นอะไรเลย หากนาโนบอดีเหล่านี้ไม่ได้มาจากตัวอัลปากา

แอนติบอดีคือสารประเภทโปรตีนที่เม็ดเลือดขาวสร้างขึ้นมา เพื่อกำจัดเชื้อโรคในร่างกาย โดยแอนติบอดีจะถูกแบบให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมในการจับเข้ากับเชื้อโรค (ไม่ว่าจะแบคทีเรีย เชื้อรา หรือไวรัส) ซึ่งแน่นอนว่าหากเราสามารถสร้างแอนติบอดีที่จับกับไวรัส SARS-CoV-2 ได้ ก็สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสได้


ส่วนกรณีของนาโนบอดีจะมีความคล้ายคลึงกับแอนติบอดี เพียงแต่มีขนาดเล็กและสามารถออกแบบได้ง่ายกว่า กล่าวง่าย ๆ คือเราไม่ต้องออกแบบแอนติบอดีทั้งชุดออกมา แต่ออกแบบเฉพาะบางส่วนของแอนติบอดีที่จับเข้ากับไวรัสได้ดี ก็จะช่วยลดระยะเวลาในการผลิตและมีความซับซ้อนน้อยกว่า สามารถทำออกมารวดเร็วทันต่อการกลายพันธุ์ของไวรัส ที่สำคัญยังมีราคาถูกด้วย !!


นักวิจัยได้ทดลองฉีด Spike protein (สไปก์โปรตีน) เข้าไปในตัวอัลปากา ซึ่งเป็นส่วนที่ไวรัสใช้ในการยึดเกาะเซลล์ในร่างกายมนุษย์ ก่อนรวมตัวเข้าไปในเซลล์นั้น โดยให้อัลปากาสร้างภูมิคุ้มกันขึ้น แล้วสกัดเอานาโนบอดีมาใช้ จากนั้นจึงนำไปทดสอบการยับยั้งไม่ให้ไวรัส SARS-CoV-2 เข้าสู่เซลล์ของร่างกาย


การทดลองนี้พบว่านาโนบอดีสามารถยับยั้งการเข้าสู่เซลล์ของไวรัสได้ และกระตุ้นให้ไวรัสถูกภูมิคุ้มกันในร่างกายทำลายได้ง่ายขึ้นด้วย นอกจากนี้นาโนบอดียังทนความร้อนได้สูงถึง 95 องศาเซลเซียส จึงอยู่ในร่างกายได้นานโดยไม่เสื่อมสลายไปเสียก่อน ในอนาคตคาดว่าจะมีการพัฒนาไปทำเป็นสเปรย์พ่นจมูกนาโนบอดี ที่ช่วยยับยั้งไม่ให้เข้าทำลายเซลล์ปอดได้นั่นเอง


ขอขอบคุณข้อมูลจาก MedGadget