การสลับขั้วแม่เหล็กโลกเมื่อ 42,000 ปีก่อน คือสาเหตุทำให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ !!

TNN ONLINE

TECH

การสลับขั้วแม่เหล็กโลกเมื่อ 42,000 ปีก่อน คือสาเหตุทำให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ !!

การสลับขั้วแม่เหล็กโลกเมื่อ 42,000 ปีก่อน คือสาเหตุทำให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ !!

ผลการศึกษาจากทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียในวารสาร Science พบว่า ว่าการสลับขั้วแม่เหล็กโลกเมื่อ 42,000 - 41,000 ปีก่อน ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการศึกษาจากทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียในวารสาร Science พบว่า ว่าการสลับขั้วแม่เหล็กโลกเมื่อ 42,000 - 41,000 ปีก่อน ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม จนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ โดยช่วงเวลาดังกล่าวถูกเรียกว่า "Laschamps"


ในการศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ Laschamps นี่ถือเป็นการทดลองครั้งแรก ในการตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างการสลับขั้วแม่เหล็กโลก และการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ทางนักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยคาร์บอนที่ได้มาจากฟอสซิลในวงปีของต้น Kauri โบราณ 4 ต้น ที่อยู่ในหนองน้ำ Ngāwhā Springs ทางตอนเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ การทดสอบได้พบ คาร์บอน-14 เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในวงปีแต่ละชั้นของต้นไม้ ซึ่งแสดงว่าธาตุคาร์บอนบนพื้นโลกถูกแปรสภาพด้วยรังสีจากห้วงอวกาศรุนแรงขึ้นทุกขณะ อันเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าสนามแม่เหล็กโลกนั้นอ่อนกำลังลงไปทุกที จนไม่อาจปกป้องโลกจากรังสีของดวงอาทิตย์ได้


การสลับขั้วแม่เหล็กโลกเมื่อ 42,000 ปีก่อน คือสาเหตุทำให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ !!


เหตุการณ์ Laschamps ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 42,000 ปีก่อน และใช้เวลาเพียง 800 ปี ก่อนที่จะเกิดการสลับขั้วแม่เหล็กโลกขึ้น เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกลดต่ำลงจนเหลือเพียง 0% - 6% ของระดับปกติ หรือแปลว่าโลกไม่มีสนามแม่เหล็กห่อหุ้มอยู่เลย ทำให้รังสีจากห้วงอวกาศแผดเผาทำลายชั้นโอโซน ส่งผลให้ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลง และทำอันตรายต่อสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตบนโลก เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ การสูญพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดยักษ์ หรือแม้กระทั่งการสูญพันธุ์ของมนุษย์โบราณนีแอนเดอร์ทัล


อย่างไรก็ตาม มีบางเผ่าพันธ์ุสามารถปรับตัวอยู่กับภาวะที่มีรังสีอัลตราไวโอเลตรุนแรง และมีชีวิตรอดมาได้ เช่นมนุษย์โฮโมเซเปียนส์ เพราะมีการพบภาพเขียนบนผนังถ้ำที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ยุคใหม่ มีการใช้ดินแดงทาตัว เดาว่าเป็นวิธีที่มนุษย์ใช้เพื่อปกป้องแสงแดดที่รุนแรงในโลกยุคนั้น

การสลับขั้วแม่เหล็กโลกเมื่อ 42,000 ปีก่อน คือสาเหตุทำให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ !!

แหล่งที่มา science.sciencemag.org