TNN กลุ่มธนชาตและเครือ MBK จัดกิจกรรมย้ำความสำคัญด้านพลังงาน

TNN

Tech

กลุ่มธนชาตและเครือ MBK จัดกิจกรรมย้ำความสำคัญด้านพลังงาน

กลุ่มธนชาตและเครือ MBK จัดกิจกรรมย้ำความสำคัญด้านพลังงาน

กลุ่มธนชาตและเครือ MBK จัดกิจกรรม รวมผู้บริหารและพาสื่อหลายเจ้า จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นก้าวเล็ก ๆ ที่หวังว่าจะช่วยโลกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

กลุ่มธนชาติ ผู้ดำเนินธุรกิจทางการเงิน ร่วมกับเครือเอ็มบีเค (MBK) ผู้ดำเนินธุรกิจและการลงทุน จัดกิจกรรมค่ายอบรมอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้คณะผู้บริหาร ได้พบปะกับสื่อมวลชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น


โดยงานนี้ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ กิจกรรมต่อแผงโซลาร์เซลล์ โดยวิทยากรจากอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ซึ่งมีการให้ความรู้ในการต่อแผงวงจร ทั้งแบบกระแสตรงและกระแสสลับ เพื่อให้เห็นประโยชน์ในการนำพลังงานหมุนเวียนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

กลุ่มธนชาตและเครือ MBK จัดกิจกรรมย้ำความสำคัญด้านพลังงาน

ทั้งนี้ ปัจจุบันอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อสร้างไฟฟ้านำมาหมุนเวียนใช้สลับกับใช้ไฟฟ้าจากภูมิภาค ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานให้ข้อมูลว่าปัจจุบันสามารถสร้างไฟฟ้าได้ประมาณ 100 กิโลวัตต์ และถือเป็นไฟฟ้าที่ถูกนำมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของอุทยานประมาณร้อยละ 60 - 70


นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมอบรมการคัดแยกขยะ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ว่าหากแยกขยะอย่างถูกวิธี ก็จะสร้างประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมาก เช่น เพิ่มการนำขยะกลับมาใช้ซ้ำ หรือที่เรียกว่ารียูส (Reuse) และเพิ่มการแปรรูปขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิล (Recycle) เพื่อลดขยะที่ต้องกำจัดน้อยลง ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากร ซึ่งก็จะนำไปสู่การลดปริมาณขยะในประเทศลงได้ ทั้งนี้ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ รายงานว่าในปี 2023 ปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศไทยมีมากถึง 26.95 ล้านตันต่อปี หรือก็คือประมาณ 73,800 ตันต่อวัน

กลุ่มธนชาตและเครือ MBK จัดกิจกรรมย้ำความสำคัญด้านพลังงาน

กลุ่มธนชาตและเครือ MBK จัดกิจกรรมย้ำความสำคัญด้านพลังงาน


และนอกจากสองกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศท้องทะเลไทย และปิดท้ายด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสื่อมวลชน ที่โรงแรมซี แซนด์ ซัน หัวหิน (Sea Sand Sun Hua Hin) ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสนุกสนาน 

กลุ่มธนชาตและเครือ MBK จัดกิจกรรมย้ำความสำคัญด้านพลังงาน

กลุ่มธนชาตและเครือ MBK จัดกิจกรรมย้ำความสำคัญด้านพลังงาน

กลุ่มธนชาตและเครือ MBK จัดกิจกรรมย้ำความสำคัญด้านพลังงาน


แม้นี่จะนับว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ชี้ให้เห็นความสำคัญของพลังงาน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ แต่เชื่อว่าหากมีการนำความรู้ไปต่อยอด เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และการคัดแยกขยะเองที่บ้าน ช่วยกันคนละเล็กละน้อย ก็อาจจะเป็นอีกแรงที่ช่วยให้โลกของเรายั่งยืนยิ่งขึ้น


ที่มาข้อมูลและรูปภาพ TNN Tech

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง