TNN 10 อันดับ ประเทศที่มี Data Center มากที่สุดในโลก

TNN

Tech

10 อันดับ ประเทศที่มี Data Center มากที่สุดในโลก

10 อันดับ ประเทศที่มี Data Center มากที่สุดในโลก

10 อันดับ ประเทศที่มี Data Center มากที่สุดในโลก โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสำคัญของประเทศ

ศูนย์ข้อมูล (Data Center) เปรียบเสมือนศูนย์รวมข้อมูลขององค์กร ทำหน้าที่จัดเก็บ ประมวลผล และจัดการข้อมูลดิจิทัลจำนวนมหาศาล โดยประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ทรงพลัง ระบบจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และระบบรักษาความปลอดภัย 


ตัวอย่างบริการของศูนย์ข้อมูล (Data Center) เช่น บริษัทฐานข้อมูลขนาดใหญ่รองรับบริการเก็บข้อมูล เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมไปถึงระบบบริหารจัดด้านธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ บริการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลกรณีฉุกเฉิน โดยมีผู้ให้บริการรายใหญ่ เช่น Microsoft Azure ผู้ให้บริการคลาวด์จากบริษัท Microsoft และ Google Cloud Platform (GCP) ผู้ให้บริการคลาวด์จากบริษัท Google


ปัจจุบันหลายประเทศพยายามส่งเสริมการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูล (Data Center) จากบริษัทผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ความปลอดภัยและความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงบุคลากรด้านเทคโนโลยีของประเทศ 


สำหรับ 10 อันดับ ประเทศที่มี Data Center มากที่สุดในโลก ประกอบด้วย

1. สหรัฐอเมริกา 5,381 แห่ง

2. เยอรมนี 521 แห่ง

3. สหราชอาณาจักร 514 แห่ง

4. จีน 449 แห่ง

5. แคนาดา 336 แห่ง

6. ฝรั่งเศส 315 แห่ง

7. ออสเตรเลีย 307 แห่ง

8. เนเธอแลนด์ 307 แห่ง

9. รัสเซีย 297 แห่ง

10. ญี่ปุ่น 251 แห่ง


รู้หรือไม่? :  ข้อมูลจาก Data Center Map พบว่าประเทศไทยมี Data Center รวมทั้งหมด 33 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก


ที่มาของข้อมูล Scimath.org


10 อันดับ ประเทศที่มี Data Center มากที่สุดในโลก


ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง