TNN เปิดแข่งขันศาลจำลอง หัวข้อ ‘กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์’ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท

TNN

Tech

เปิดแข่งขันศาลจำลอง หัวข้อ ‘กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์’ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท

เปิดแข่งขันศาลจำลอง หัวข้อ ‘กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์’ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับสมัครทีมแข่งขันโต้เถียงปัญหา ‘กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์’ สำหรับนนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสายกฎหมาย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือเอ็ดด้า (ETDA) จัดกิจกรรม e-TRANSACTION LAW MOOT COURT COMPETITION 2024 สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายกฎหมาย ไม่จำกัดสถาบันและชั้นปี ร่วมแข่งขันโต้เถียงปัญหา ‘กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์’ โดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาใน  ชั้นอุทธรณ์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท พร้อมโอกาสในสายอาชีพนักกฎหมายยุคใหม่ โดยเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งวันนี้ - 31 พฤษภาคม


ที่มาการจัดแข่งขันโต้เถียงปัญหา ‘กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์’

จากสถิติของศูนย์รับแจ้งความออนไลน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า คดีความที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมออนไลน์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2022 - 20 ธันวาคม 2023 พบคดีมีการแจ้งความมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ หลอกลวงซื้อขายสินค้าและบริการ 160,819 คดี, หลอกให้โอนเงินเพื่อทำงาน 50,536 คดี, หลอกให้กู้เงิน 43,193 คดี, หลอกให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 32,501 คดี, และ หลอกลวงทางโทรศัพท์ 27,620 คดี ดังนั้น การทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญ  


นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ภารกิจของ  ETDA นอกจากการสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือแล้ว การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิบนโลกดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญภายใต้ ‘กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์’ ก็เป็นอีกบทบาทสำคัญที่ ETDA เดินหน้ามาผ่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยเกิดการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลด้วย


รูปแบบการแข่งขันโต้เถียงปัญหา ‘กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์’

e-TRANSACTION LAW MOOT COURT 2024  เป็นกิจกรรมการแข่งขันโต้เถียงปัญหา ‘กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์’ โดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 เมษายนถึง 2 สิงหาคม 2567 นี้ เพื่อพัฒนาทักษะ และสร้างความเข้าใจในการใช้กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้นิสิต นักศึกษา ในสายกฎหมาย ที่ไม่จำกัดสถาบันและชั้นปี ได้มีพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพการเป็นนักกฎหมายยุคดิจิทัลในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


การแข่งขันจะจัดขึ้นภายใต้รูปแบบการแข่งขันแบบศาลจำลองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันกำหนดขึ้นทั้งหมด 4 รอบ ได้แก่ 


1. รอบที่ 1 แข่งขัน “สรุปย่อคําแถลงการณ์” ตามโจทย์การแข่งขันที่กําหนด 

2. รอบที่ 2 การแข่งขัน “การแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์” ในรูปแบบออนไลน์ 

3. รอบที่ 3 การแข่งขัน “การแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์” ในรูปแบบออนไซต์ 

4. รอบที่ 4 รอบชิงชนะเลิศ “การแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์” ในรูปแบบออนไซต์ 

เปิดแข่งขันศาลจำลอง หัวข้อ ‘กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์’ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท

เงื่อนไขและช่องทางสมัครแข่งขันโต้เถียงปัญหา ‘กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์’

โดยทีมผู้เข้าแข่งขันในกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากมีสิทธิลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท จาก ETDA แล้ว ยังสามารถรับโอกาสและประสบการณ์ในด้านการแสดงความสามารถในเวทีระดับประเทศ พร้อมโอกาสในการร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดไปสู่การทำงานจริงในอนาคต เป็นต้น


นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสายกฎหมายที่สนใจ สามารถรวมทีมไม่เกิน 3 คน เพื่อสมัครร่วมการแข่งขันฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2024 ผ่านลิงก์ https://bit.ly/3xIvVOZ โดยทีมที่สมัครและผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามที่ ETDA กำหนดจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศน์ เพื่อรับโจทย์การแข่งขันรอบที่ 1 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2024 นี้ 


รายละเอียดและคุณสมบัติของทีมผู้เข้าเเข่งขัน รวมถึงโจทย์การแข่งขัน ตลอดจนรายละเอียดรางวัลเพิ่มเติมติดตามได้ที่เพจ MEiD


ข้อมูลและภาพจาก ETDA

ข่าวแนะนำ