TNN กรุงเทพฯ เตรียม “ไร้เงา” ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 26 เมษานี้

TNN

Tech

กรุงเทพฯ เตรียม “ไร้เงา” ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 26 เมษานี้

กรุงเทพฯ เตรียม “ไร้เงา”  ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก 26 เมษานี้

26 เมษายนนี้ เวลา 12.16 น. กรุงเทพฯเตรียมเป็นเมือง “ไร้เงา” เพราะดวงอาทิตย์ จะโคจรจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครพอดี


สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูล ในวันที่ 26 เมษายน 2024 ที่จะถึงนี้ กรุงเทพฯ เตรียมเป็นนคร “ไร้เงา”


คำว่าไร้เงาดังกล่าว เกิดขึ้นจากการที่ดวงอาทิตย์ จะโคจรจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นครั้งแรกของปี ตอนเวลา 12:16 น. ของวันที่ 26 เมษายน เวลาประเทศไทย ทำให้วัตถุกลางแดดดูเหมือนไม่มีเงา เพราะเงาจะอยู่ใต้วัตถุพอดี


อย่างไรก็ตาม ทาง สดร. และ อว. ยืนยันว่าวันดังกล่าวไม่ใช่วันที่จะมีอุณหภูมิสูงที่สุด เพราะอุณหภูมิความร้อน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสม ฯลฯ เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน ระหว่างแนวละติจูด 5-20 องศาเหนือ ส่งผลให้ดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะ หรือตั้งฉากกับพื้นที่บริเวณต่าง ๆ ของไทย 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเมษายน-พฤษภาคม และกรกฎาคม-กันยายน โดยมีคาบการโคจรพาดผ่านแตกต่างกันไป แต่ละจังหวัดของประเทศไทยจึงเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะไม่พร้อมกัน


คุณศุภฤกษ์ คฤหานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ สดร. ได้อธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ว่า ประเทศไทยในปีนี้ (2024) ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับประเทศไทย โดยเริ่มตั้งฉากในวันที่ 4 เมษายน เป็นวันแรก ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และจะค่อย ๆ ไล่ตำแหน่งขึ้นเหนือมาเรื่อย ๆ ก่อนจะไปสิ้นสุดที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 22 พฤษภาคม


ดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับพื้นที่กรุงเทพฯ อีกครั้งในวันที่ 16 สิงหาคม 2024 ตอนเวลาประมาณ 12:22 น. สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูข้อมูลปรากฏการณ์ดังกล่าวของทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทยเพิ่มเติมได้ที่ https://www.narit.or.th/index.php/news/4010 


แหล่งที่มา narit.or.th


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง