TNN online ผลสำรวจ ธุรกิจไทยใช้พลังของคลาวด์คอมพิวติ้ง เปิดประตูสู่ความสำเร็จ

TNN ONLINE

Tech

ผลสำรวจ ธุรกิจไทยใช้พลังของคลาวด์คอมพิวติ้ง เปิดประตูสู่ความสำเร็จ

ผลสำรวจ ธุรกิจไทยใช้พลังของคลาวด์คอมพิวติ้ง เปิดประตูสู่ความสำเร็จ

คลาวน์คอมพิวติ้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร ทั้งความสามารถด้านการจัดเก็บ ประมวลผล และบริหารจัดการดาต้าบนอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ ทั้งนี้ไทยเป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้คลาวด์ในเอเชีย โดยธุรกิจไทย 95% คาดว่าจะลงทุนด้านคลาวด์เพิ่มขึ้น

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และการเป็นผู้นำในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจ คลาวด์คอมพิวติ้งเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมของการทำธุรกิจในปัจจุบัน และช่วยให้ธุรกิจใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของโครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบเดิมได้ ด้วยการจัดเก็บ ประมวลผล และบริหารจัดการดาต้า บนอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ 


ประโยชน์ที่มากมายของคลาวด์คอมพิวติ้งหยั่งรากเข้ามายังธุรกิจไทยอย่างรวดเร็ว เราใช้ประโยชน์จากคลาวด์คอมพิวติ้งได้หลายวิธี เช่น ใช้เป็นโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนการทำงานร่วมกัน และเร่งกระบวนการทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัลให้เร็วขึ้น คลาวด์คอมพิวติ้งมีคุณสมบัติในการปรับเปลี่ยนและสเกลได้ง่าย ยืดหยุ่น และมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า จึงเหมาะกับธุรกิจทุกขนาด


การใช้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเกิดจากแนวความคิดด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนเป็นดิจิทัล และสนับสนุนการใช้คลาวด์ ภาคอุตสาหกรรมจำนวนมากในไทยใช้คลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจของตนทันสมัย และมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน โครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตที่แข็งแกร่งพร้อมใช้ และการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้คลาวด์คอมพิวติ้งในวงกว้าง นอกจากนี้ ผู้ให้บริการคลาวด์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ได้ช่วยให้ธุรกิจไทยเข้าถึงโซลูชันและบริการที่อยู่บนคลาวด์ได้หลากหลายมากขึ้น


ไทยเป็นประเทศลำดับต้น ๆ ในเอเชียที่มีแนวโน้มนำคลาวด์มาใช้มาก

ผลสำรวจ "The Next-Generation Cloud Strategy in Asia" ซึ่งเป็นงานวิจัยอิสระที่อาลีบาบา คลาวด์ จัดทำขึ้น พบว่า ในภูมิภาคเอเชีย ประเทศไทยเป็นผู้นำในการส่งเสริมการใช้คลาวด์ โดยธุรกิจไทยส่วนใหญ่ (95%) คาดว่าจะลงทุนด้านคลาวด์เพิ่มขึ้นอย่างมาก รั้งตำแหน่งผู้นำในตลาดอาเซียนที่ทำการสำรวจทั้ง 8 แห่ง ซึ่งรวมถึงอินโดนีเซีย (94%) ฟิลิปปินส์ (91%), เขตปกครองพิเศษฮ่องกง (83%) และสิงคโปร์ (83%)


ผลสำรวจระบุว่า ธุรกิจจำนวนมากเลือกใช้พับลิคคลาวด์ โดยพิจารณาจากการสนับสนุนในท้องถิ่นที่เชื่อถือได้ และชื่อเสียงด้านความปลอดภัยที่รัดกุม เห็นได้ชัดเจนว่า ธุรกิจต่างเห็นประโยชน์ของการย้ายไปทำงานบนพับลิคคลาวด์ ว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีความปลอดภัยมากขึ้น ข้อได้เปรียบเหล่านี้ยังช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้


การลงทุนและการใช้คลาวด์ในประเทศไทยมีความหลากหลายมากขึ้น

ผลสำรวจระบุว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลโดยตรงทำให้ 54% ของธุรกิจในเอเชียใช้ซอฟต์แวร์ที่โฮสต์บนคลาวด์เพิ่มขึ้น ธุรกิจไทยลงทุนด้านคลาวด์ประเภทต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ผลสำรวจพบว่ามีองค์กร 59% ลงทุนด้านคลาวด์ที่เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ ในขณะที่ 53% ลงทุนด้านคลาวด์ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 


แม้ว่าไพรเวทคลาวด์จะเป็นรูปแบบการใช้งานที่ได้รับการเลือกใช้มากที่สุดก็ตาม (36%) แต่ธุรกิจไทยกำลังใช้งานพับลิคคลาวด์ (23%) และไฮบริดคลาวด์ (29%) เพิ่มมากขึ้น มีการคาดการณ์ว่า คลาวด์จะมีบทบาทมากขึ้นในตลาดไทย โดยประมาณครึ่งหนึ่งของธุรกิจไทยที่ตอบแบบสอบถามวางแผนที่จะลงทุนด้านพับลิคคลาวด์ (49%) และไฮบริดคลาวด์ (55%) เพิ่มขึ้นในปี 2566 นี้


องค์กรไทยกว่า 60% ที่ตอบแบบสำรวจได้ใช้บริการคลาวด์มาแล้วอย่างน้อยสามปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของการใช้คลาวด์ในทุกธุรกิจ  นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่าอุตสาหกรรมไทยที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเป็นดิจิทัล ได้แก่ บริการทางการเงินและการธนาคาร การค้าปลีก การศึกษา สื่อและเกม เป็นต้น


แม้ว่าการใช้คลาวด์คอมพิวติ้งจะมีประโยชน์หลายประการ ผลสำรวจพบว่ายังมีอุปสรรคที่ธุรกิจไทยต้องเผชิญ เช่น การฝึกอบรมพนักงานที่ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดในการใช้ทั้งพับลิคและไพรเวทคลาวด์ ส่วนอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเป็นดิจิทัลและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ คือ ค่าใช้จ่ายสูง (36%) และขาดการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะทางของแต่ละอุตสาหกรรม (42%) แต่หากธุรกิจไทยก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ได้ การโยกย้ายการดำเนินงานไปยังคลาวด์ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มผลิตภาพ เร่งการทำดิจิทัลทรานฟอร์เมชัน และก้าวล้ำนำหน้าคู่แข่งได้


คลาวด์คอมพิวติ้งกำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของธุรกิจไทย

บริการคลาวด์ที่ใช้อย่างแพร่หลายได้พลิกโฉมรูปแบบการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ประโยชน์อันน่าทึ่งของคลาวด์คอมพิวติ้ง เช่น ความสามารถในการปรับตัว การปรับขนาด การทำงานร่วมกัน ความปลอดภัย ตลอดจนความเร็ว ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความเรียบง่ายในการนำไปใช้ที่เพิ่มมากขึ้น ล้วนทำให้คลาวด์ได้รับความนิยมและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการขยายธุรกิจและสร้างนวัตกรรม


ก่อนที่จะเริ่มต้นเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล สิ่งสำคัญที่สุดคือ ธุรกิจจะต้องประเมินความต้องการขององค์กร พร้อมขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์ และสร้างกลยุทธ์ในการใช้คลาวด์ที่แข็งแกร่งที่ปรับให้เข้ากับเป้าหมายเฉพาะขององค์กร 


สิ่งสำคัญคือพึงระลึกไว้เสมอว่า คลาวด์ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการเชื่อมต่อกับลูกค้า  การเปิดรับและเก็บเกี่ยวความสามารถต่าง ๆ ของคลาวด์ เป็นหนึ่งในเครื่องมือขับเคลื่อนการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่จะผลักดันให้ธุรกิจไทยก้าวสู่จุดสูงสุดใหม่ ๆ และปูทางสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน


ในฐานะผู้ให้บริการพับลิคคลาวด์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกและเป็นอันดับสามของโลก อาลีบาบา คลาวด์ มีศูนย์ข้อมูล 88 แห่งใน 29 ภูมิภาคทั่วโลกเพื่อให้บริการด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง  ในปี 2565 ได้มีการเปิดดาต้าเซ็นเตอร์แห่งแรกในประเทศไทย พร้อมโซลูชันคลาวด์ชั้นนำระดับโลกที่ผ่านการพิสูจน์แล้วอย่างครอบคลุม เพื่อช่วยให้ธุรกิจไทยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และเร่งการเติบโตของธุรกิจผ่านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน


The Next-Generation Cloud Strategy in Asia เป็นงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากอาลีบาบา คลาวด์ รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านกลยุทธ์คลาวด์ 1,000 รายในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่ใช้บริการคลาวด์ เพื่อให้ทราบถึงสถานะการนำคลาวด์ไปใช้และกลยุทธ์ด้านคลาวด์ในตลาดเอเชีย 8 แห่ง (ไทย เขตปกครองพิเศษฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) และอุตสาหกรรมสำคัญต่าง ๆ เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการลงทุนด้านคลาวด์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการส่งมอบบริการ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจได้รับโอกาสทางธุกิจ และจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้

ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง