TNN online “SCB TechX” จับมือ “VMware” พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการมัลติคลาวด์ด้วย Scaled DevOps

TNN ONLINE

Tech

“SCB TechX” จับมือ “VMware” พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการมัลติคลาวด์ด้วย Scaled DevOps

“SCB TechX” จับมือ “VMware”  พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการมัลติคลาวด์ด้วย Scaled DevOps

“SCB TechX” จับมือ “VMware” พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการมัลติคลาวด์ด้วย Scaled DevOps

เอสซีบี เทคเอกซ์ (SCB TechX) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX) ร่วมมือกับ วีเอ็มแวร์ (VMware) ผู้นำด้านบริหารจัดการมัลติคลาวด์ระดับโลก ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการมัลติคลาวด์ (Multi-Cloud Management Platform) สร้างสมาร์ท DevOps as a Service มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุด


การจับมือในครั้งนี้จะช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนในการบริหารจัดการทรัพยากร พร้อมรักษามาตรฐานการให้บริการบนคลาวด์ (Cloud) ช่วยให้นักพัฒนาส่งมอบแอปพลิเคชัน หรือ ซอฟต์แวร์ ได้รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 


นายตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เทคเอกซ์ จำกัด (SCB TechX) กล่าวว่า SCB TechX มุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมที่สำคัญ ไม่หยุดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน” 


ด้าน นายเอกภาวิน สุขอนันต์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท วีเอ็มแวร์ จำกัด กล่าวว่า การพัฒนาอย่างรวดเร็วขององค์กรยุคนี้ พบว่า 73% ของธุรกิจใช้ระบบคลาวด์ตั้งแต่ 2 ระบบขึ้นไป ซึ่งตัวเลขดังกล่าวยกระดับมัลติคลาวด์จากการเป็นเพียงตัวเลือกทางเทคโนโลยีที่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่กลยุทธ์ที่มีความจำเป็นสำหรับทุกองค์กร 


และด้วยการผสานรวมความเชี่ยวชาญของพันธมิตรระดับโลกที่สามารถปลดล็อกศักยภาพได้ครอบคลุมทั้งแบบ on-prem พับบลิกคลาวด์ และเอดจ์ รวมเข้ากับประสบการณ์ของ SCB TechX ที่มีความเชี่ยวชาญในการปรับแต่งโซลูชันให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจในตลาด ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถสร้างความสำเร็จทางดิจิทัลของธุรกิจในไทยได้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่วางรากฐานดิจิทัลให้บริษัทต่าง ๆ พร้อมเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะเผชิญความไม่แน่นอนก็ตาม


ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง