TNN online โดรนช่วยในการติดแท็กวาฬเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลสัตว์ใต้ทะเลลึกให้ง่ายยิ่งขึ้น

TNN ONLINE

Tech

โดรนช่วยในการติดแท็กวาฬเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลสัตว์ใต้ทะเลลึกให้ง่ายยิ่งขึ้น

โดรนช่วยในการติดแท็กวาฬเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลสัตว์ใต้ทะเลลึกให้ง่ายยิ่งขึ้น

โดรนช่วยในการติดแท็กวาฬเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลสัตว์ใต้ทะเลลึกให้ง่ายยิ่งขึ้น ในบริเวณอุทยานแห่งชาติโลเรโต เบย์ (Loreto Bay National Park) ประเทศเม็กซิโก

ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติที่กำลังศึกษาวาฬในบริเวณอุทยานแห่งชาติโลเรโต เบย์ (Loreto Bay National Park) ประเทศเม็กซิโก ใช้วิธีการใหม่ในการติดแท็กเครื่องมือติดตามวาฬเพื่อศึกษาข้อมูลวาฬและสัตว์ใต้ทะเลลึกได้ง่ายมากขึ้น จากวิธีการเดิมที่อันตรายต่อนักวิจัย และสร้างความเครียดให้กับสัตว์


ขั้นตอนการติดแท็กโดรนบินแบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) จะทำการบินนำแท็กเข้าไปใกล้วาฬขณะที่วาฬว่ายน้ำขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำ ก่อนติดแท็กที่มีตัวดูดเข้ากับด้านหลังของวาฬ โดรนบินช่วยให้การติดแท็กวาฬใช้เวลาเฉลี่ย 2 นาที 45 วินาที และเรือวิจัยสามารถรักษาระยะห่างจากเป้าหมายได้ประมาณ 1,600 ฟุต หรือประมาณ 500 เมตร ด้วยอัตราความสำเร็จ 72% การศึกษาแสดงให้เห็นว่าวิธีนี้มีประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลประเภทนี้มากที่สุด และยังมีข้อดีอื่น ๆ ที่รวมไปถึงความสามารถของโดรนในการจับคู่ความเร็วในการว่ายน้ำของสัตว์ และการใช้โดรนช่วยในการติดแท็กวาฬยังช่วยให้ทำงานสำเร็จได้มากกว่าการติดแท็กโดยมนุษย์


อุปกรณ์แท็กที่ติดอยู่กับวาฬสามารถบันทึกความลึก ความเร็ว ความเร่ง การชะลอตัว อุณหภูมิของน้ำที่ส่งผลต่อพฤติกรรม และแง่มุมอื่น ๆ ของชีวิตวาฬ ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้ 


จากการดำเนินการทดสอบภาคสนาม 8 วัน ในน่านน้ำรอบ ๆ อุทยานแห่งชาติโลเรโต เบย์ (Loreto Bay National Park) ประเทศเม็กซิโก ทีมนักวิจัยนานาชาติได้ใช้โดรนบินติดตั้งแท็กบนตัววาฬทั้งหมดจำนวน 29 ครั้ง โดยจะมีการติดแท็กเมื่อสัตว์ได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสมสำหรับการติดแท็ก โดรนช่วยในการติดแท็กวาฬประสบความสำเร็จในการติดแท็กถึง 21 ครั้ง


วาฬเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวาฬนั้นเป็นเรื่องทำได้ยากสำหรับนักวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการนับจำนวนหรือการเฝ้าติดตามดูที่ทำได้ยาก เนื่องจากสัตว์จำพวกวาฬใช้เวลาประมาณ 95% ใต้ท้องทะเล ซึ่งมักเป็นน่านน้ำที่อยู่ห่างไกล และไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ 


ผลลัพธ์ของงานวิจัยเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการติดแท็กวาฬขนาดใหญ่ที่ว่ายน้ำอย่างอิสระและทำได้จากระยะทางไกลในช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการติดแท็ก ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดการรบกวนวาฬในการเข้าไปในระยะใกล้เพื่อติดแท็ก ซึ่งวิธีนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับวาฬและคนได้


การติดแท็กโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) นั้นมีศักยภาพในการยกระดับการศึกษาสัตว์จำพวกวาฬในน่านน้ำลึกได้อย่างมีนัยสำคัญ เห็นได้จากผลลัพธ์เบื้องต้นที่มีแนวโน้มที่ดีของการวิจัย นอกจากนี้ยังสามารถนำวิธีการดังกล่าวไปใช้งานกับสัตว์ขนาดใหญ่หรือสัตว์ที่มีสภาพร่างกายอ่อนแอได้ในอนาคต


โดรนช่วยในการติดแท็กวาฬเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลสัตว์ใต้ทะเลลึกให้ง่ายยิ่งขึ้น


ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ Newatlas
ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง