TNN online "เลือกตั้ง 2566" ส่องนโยบายเทคฯ “รวมไทยสร้างชาติ” ใช้คลาวด์กลางเก็บข้อมูลพร้อมหนุนระบบแพทย์ทางไกล

TNN ONLINE

Tech

"เลือกตั้ง 2566" ส่องนโยบายเทคฯ “รวมไทยสร้างชาติ” ใช้คลาวด์กลางเก็บข้อมูลพร้อมหนุนระบบแพทย์ทางไกล

 เลือกตั้ง 2566 ส่องนโยบายเทคฯ “รวมไทยสร้างชาติ” ใช้คลาวด์กลางเก็บข้อมูลพร้อมหนุนระบบแพทย์ทางไกล

ใกล้เลือกตั้งปี 2566 Tech Reports พาไปพูดคุยเรื่องนโยบายเทคโนโลยี กับพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่จะใช้ระบบคลาวด์กลางจัดเก็บข้อมูลรัฐ ทำระบบส่งเงินสวัสดิการตรงถึงประชาชน และสนับสนุนระบบดูแลสุขภาพทางไกลตลอด 24 ชั่วโมง


ยิ่งเข้าใกล้ช่วงเลือกตั้ง 2566 หลายพรรคการเมืองก็เริ่มออกมาแถลงนโยบายที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาแก้ไขปัญหาสังคม ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน และยกระดับชีวิตของคนไทย ซึ่งในวันนี้จะเป็นนโยบายจาก พรรครวมไทยสร้างชาติ กับคุณเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล ที่ยกระดับการทำงานของภาครัฐ ด้วยระบบ "คลาวด์กลางภาครัฐ" หรือ Government Data Center and Cloud Service - GDCC


 เลือกตั้ง 2566 ส่องนโยบายเทคฯ “รวมไทยสร้างชาติ” ใช้คลาวด์กลางเก็บข้อมูลพร้อมหนุนระบบแพทย์ทางไกล


ระบบ GDCC นี้ เป็นโครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการรวมศูนย์การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะช่วยลดงบประมาณที่รัฐบาลต้องใช้ในการลงทุนระบบของแต่ละหน่วยงาน ทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บมีความปลอดภัย และหน่วยงานยังสามารถดึงข้อมูลไปใช้ประมวลผลต่อยอดเพื่อประชาชนได้ง่ายขึ้น


โดยคุณเนวินธุ์มองว่า การที่มีคลาวด์กลางภาครัฐ ทำให้สามารถที่จะเอาข้อมูลที่อยู่ในระบบของคลาวด์จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศมาประมวลผล เพื่อที่จะนำมาวางแผนในการดำเนินนโยบายในอนาคตได้ และระบบมีประสิทธิภาพในเรื่องของการป้องกันข้อมูลทางไซเบอร์ที่สูงอีกด้วย


 เลือกตั้ง 2566 ส่องนโยบายเทคฯ “รวมไทยสร้างชาติ” ใช้คลาวด์กลางเก็บข้อมูลพร้อมหนุนระบบแพทย์ทางไกล


นอกจากนี้ ยังมองถึงเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับสวัสดิการง่ายขึ้น ด้วยการทำระบบส่งเงินสวัสดิการตรงถึงประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งวิธีนี้ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้ารับสวัสดิการได้ง่าย ระบบมีความโปร่งใสไม่ต้องผ่านตัวกลาง และยังแก้ปัญหาการทุจริตสวมรอยรับสวัสดิการแทนได้ด้วย


และสุดท้าย คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมองเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนระบบ

"Telemedicine" หรือ "การแพทย์ทางไกล" ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และมีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ เพื่อช่วยตอบคำถามสุขภาพเบื้องต้นให้ประชาชนปฏิบัติตามได้


 เลือกตั้ง 2566 ส่องนโยบายเทคฯ “รวมไทยสร้างชาติ” ใช้คลาวด์กลางเก็บข้อมูลพร้อมหนุนระบบแพทย์ทางไกล


ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของพรรครวมไทยสร้างชาติ กับการยกระดับการทำงานของรัฐให้โปร่งใสด้วยการใช้ระบบคลาวด์กลาง การทำระบบสวัสดิการส่งตรงถึงประชาชน และการสนับสนุนการดูแลสุขภาพของคนไทย ด้วยเทคโนโลยีแพทย์ทางไกลที่ทันสมัย ดูแลผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ซึ่งนอกจากพรรครวมไทยสร้างชาติแล้ว ก็ยังมีอีกหลากหลายพรรค ที่มีนโยบายด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจเช่นกัน อย่าลืมติดตามการนำเสนอนโยบายของพรรคอื่น ๆ ได้กับ TNN Tech ในครั้งหน้า


ข้อมูลและภาพจากการสัมภาษณ์รายการ TNN Tech Reports

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง