TNN online เลือกตั้ง 2566 ส่องนโยบายเลือกตั้ง “ชาติพัฒนากล้า” ใช้เทคโนโลยีปฏิรูประบบราชการ

TNN ONLINE

Tech

เลือกตั้ง 2566 ส่องนโยบายเลือกตั้ง “ชาติพัฒนากล้า” ใช้เทคโนโลยีปฏิรูประบบราชการ

เลือกตั้ง 2566 ส่องนโยบายเลือกตั้ง “ชาติพัฒนากล้า” ใช้เทคโนโลยีปฏิรูประบบราชการ

เข้าสู่ช่วงใกล้เลือกตั้งปี 2566 Tech Reports พาไปพูดคุยกับตัวแทนพรรคชาติพัฒนากล้า ชูนโยบาย GovTech ใช้เทคโนโลยีเชื่อมประชาชนเข้าถึงบริการรัฐ การพัฒนาธนาคารไร้สาขา และการยกระดับปากท้องเกษตรกรไทยด้วยแนวคิด Cloud Factory


ยิ่งเข้าใกล้ช่วงเลือกตั้ง 2566 หลายพรรคการเมืองก็เริ่มออกมาแถลงนโยบายที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาแก้ไขปัญหาสังคม ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน และยกระดับชีวิตของคนไทย ซึ่งวันนี้ TNN Tech ก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า ที่เล่าถึงแนวคิด GovTech หรือ Government Technology การใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาระบบราชการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดภาระงบประมาณ และเพิ่มความโปร่งใส อีกทั้งยังทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการรัฐได้ง่ายขึ้น


เลือกตั้ง 2566 ส่องนโยบายเลือกตั้ง “ชาติพัฒนากล้า” ใช้เทคโนโลยีปฏิรูประบบราชการ ภาพจากรายการ TNN Tech Reports

 


นอกจากนี้ พรรคชาติพัฒนากล้า ยังพูดถึงการส่งเสริม Virtual Bank หรือธนาคารพาณิชย์รูปแบบใหม่ที่ไม่มีสาขาและให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นหลัก เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งความสะดวกสบายในการใช้บริการ และประโยชน์จากการแข่งขันของธนาคารที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนลดลง ซึ่งคุณกรณ์มองว่า จะช่วยเพิ่มการแข่งขัน ส่งผลประโยชน์ให้คนไทยได้ใช้งานธนาคารที่ดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้น ดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ลดลง 


เลือกตั้ง 2566 ส่องนโยบายเลือกตั้ง “ชาติพัฒนากล้า” ใช้เทคโนโลยีปฏิรูประบบราชการ ภาพจากรายการ TNN Tech Reports

 


และสุดท้ายคือนโยบายที่จะช่วยสร้างเงินสร้างรายได้ ให้กับเกษตรไทย ด้วยระบบ Cloud factory ใช้เทคโนโลยีช่วยเกษตรแปรรูป ให้มีการตั้งโรงงานกลาง เป็นครัวกลางให้กับชุมชน สามารถที่จะเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องมือ อำนวยความสะดวกให้เกษตรกรมาใช้ผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่ถูกลงและเป็นมาตรฐานการผลิตของชุมชนได้ด้วย


ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของพรรคชาติพัฒนากล้า ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาปฏิรูปการทำงานของราชการ สนับสนุนระบบธนาคารและการเงินใหม่ รวมถึงยกระดับปากท้องเกษตรกรไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับประชาชนมากขึ้น และนอกจากพรรคชาติพัฒนากล้าแล้ว ก็ยังมีอีกหลากหลายพรรค ที่มีนโยบายด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจเช่นกัน อย่าลืมติดตามการนำเสนอนโยบายของพรรคอื่น ๆ ได้ในสัปดาห์หน้า


ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประกอบรายการ TNN Tech Reports, moveforwardparty

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง