TNN online Google Doodles จันตรี ศิริบุญรอด นักเขียนที่ถูกยกย่องให้เป็นบิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์ไทย

TNN ONLINE

Tech

Google Doodles จันตรี ศิริบุญรอด นักเขียนที่ถูกยกย่องให้เป็นบิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์ไทย

Google Doodles จันตรี ศิริบุญรอด นักเขียนที่ถูกยกย่องให้เป็นบิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์ไทย

Google Doodles จันตรี ศิริบุญรอด นักเขียนที่ถูกยกย่องให้เป็นบิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์ไทย

Google Doodles มักนำวันสำคัญหรือบุคคลสำคัญของประเทศมาใช้เป็นตีมงานออกแบบกราฟิกบนหน้าจอค้นหาข้อมูลอยู่บ่อยครั้ง โดยล่าสุดชื่อของจันตรี ศิริบุญรอดได้ถูกนำมาใช้เป็นตีมงานออกแบบกราฟิก


จันตรี ศิริบุญรอดอาจเป็นชื่อที่ไม่ค่อยได้ยินบ่อยนักแต่สำหรับในวงการนักเขียน เขาได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์ไทย โดยการมอบรางวัลจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2498 


นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ที่เริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นเด็กต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาเรียนหนังสือในกรุงเทพมหานคร และทำงานในกรุงเทพมหานครก่ อนประกอบอาชีพเป็นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในจังหวัดลำปาง ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์กลายเป็นสิ่งที่ทำให้ผลงานเขียนของจันตรี ศิริบุญรอด มีความโดดเด่นและชวนให้ติดตามอ่าน


จันตรี ศิริบุญรอด มีนิสัยรักการอ่านนิยายวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศ เช่น ผลงานเขียนของไอแซค อาซิมอฟ นักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ระดับโลกในยุคนั้น แม้จะมีความชื่นชอบในนิยายวิทยาศาสตร์แต่ผลงานเขียนชิ้นแรก ๆ ของเขากลับเป็นเรื่องสั้นนิยายความรัก


ในช่วงปี พ.ศ. 2498 จันตรี ศิริบุญรอดได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัท ไทยวัฒนาพานิชและได้ตีพิมพ์นิตยสาร วิทยาศาสตร์–มหัศจรรย์ ออกมาหลายฉบับ จนกระทั่งต่อมาจันตรี ศิริบุญรอด ได้ขึ้นทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการ โดยตีพิมพ์เนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในยุคนั้นไปมากกว่า 1,000 เรื่อง


ผลงานเขียนนิยายวิทยาศาสตร์จันตรี ศิริบุญรอดที่ได้รับการยกย่องเช่น ผู้ดับดวงอาทิตย์, ผู้สร้างอนาคต, จานบิน! สิ่งที่มาจากโลกอื่น, ชีวิตบนพื้นพิภพ, สิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในโลก และมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงโลกอย่างไร


จันตรี ศิริบุญรอด เสียชีวิตลงในปี พ.ศ. 2511 ทิ้งผลงานเขียนต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอาไว้ให้คนรุ่นหลังอีกมากมาย กล่าวกันว่านักวิทยาศาสตร์และบุคคลในวงการเทคโนโลยีของไทยหลายคนได้รับแรงบันดาลใจและความสนใจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากการอ่านผลงานเขียนของจันตรี ศิริบุญรอด


ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ

EN.Wikipedia.org  

Goodreads.com

Waymagazine.org

ข่าวแนะนำ