TNN วันนี้วันอะไร 22 ธันวาคม ตรงกับ “วันเทศกาลตังโจ่ย”

TNN

สังคม

วันนี้วันอะไร 22 ธันวาคม ตรงกับ “วันเทศกาลตังโจ่ย”

วันนี้วันอะไร 22 ธันวาคม ตรงกับ “วันเทศกาลตังโจ่ย”

เทศกาลตังโจ่ย ตรงกับวันที่ 22 ธันวาคมของทุกปี ในวันนี้ชาวจีนจะปั้นและกินขนมคล้ายขนมบัวลอยของไทย ซึ่งทำจากแป้งและต้มกับน้ำเชื่อมเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 22 ธันวาคมเป็นวันเทศกาลตังโจ่ย หรือ เทศกาลฤดูหนาว ซึ่งคำว่า ตังโจ่ย หรือ ตังจี๋ หรือ ตงเจี่ย มีความหมายถึง วันเหมายัน คือ วันที่พระอาทิตย์จะส่องแสงสั้นที่สุด หรือวันที่เป็นจุดสูงสุดในฤดูหนาว (The Extreme of Winter) โดยในยุคโบราณชาวจีนให้ความสำคัญกับเทศกาลตังโจ่ยไม่แพ้วันตรุษจีน เพราะถือเป็นเหมือนเทศกาลสิ้นปี ผู้คนจะปิดร้านและบ้านเรือนทำบุญตามวัดหรือไหว้เจ้า 


เอกลักษณ์ที่สำคัญในเทศกาลตังโจ่ย คือ ผู้คนจะปั้นและกินขนมที่มีลักษณะคล้ายขนมบัวลอยของไทย ซึ่งออกเสียงสำเนียงแต้จิ๋วว่า “อี๊” ซึ่งทำจากแป้งและต้มกับน้ำเชื่อมเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย โดยในภูมิภาคแต่ละที่ของจีนจะกินขนมชนิดนี้และมีชื่อเรียกแตกต่างออกไป เช่น ทางเหนือจะกินเกี๊ยวน้ำ,ทางใต้จะกินขนมชนิดนี้ที่มีลูกใหญ่และเรียกว่า "ถ่างหยวน" (Tangyuan, 湯圓) 


ทั้งนี้ มีความเชื่อกันว่า เมื่อรับประทานแล้วคนในครอบครัวจะรักผูกพันกันยิ่งขึ้น เพราะเมื่อถึงเทศกาลนี้ ญาติพี่น้องที่จากไปอยู่แต่ละที่ จะหวนคืนกลับบ้านมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้ง อีกทั้งยังเชื่อว่าเป็นมงคลเพราะอายุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปี ซึ่งเทศกาลนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เทศกาลไหว้ขนมบัวลอย” ซึ่งประเพณีการรับประทานขนมบัวลอยนี้ก็ยังคงปฏิบัติมาจนถึงคงปัจจุบัน


ที่มาข้อมูล : wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ