TNN สธ. เดินหน้าโครงการ “พาหมอไปหาประชาชน” ให้พื้นที่ห่างไกล ตรวจรักษาโรคได้รวดเร็ว

TNN

สังคม

สธ. เดินหน้าโครงการ “พาหมอไปหาประชาชน” ให้พื้นที่ห่างไกล ตรวจรักษาโรคได้รวดเร็ว

สธ. เดินหน้าโครงการ “พาหมอไปหาประชาชน” ให้พื้นที่ห่างไกล ตรวจรักษาโรคได้รวดเร็ว

สธ. เดินหน้าโครงการ “พาหมอไปหาประชาชน” เฉลิมพระเกียรติในหลวง ให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ตรวจรักษาโรคได้รวดเร็ว

วันนี้ (7 มิถุนายน 2567) น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้จัดโครงการในหลายจังหวัด เช่นชัยนาท,ปราจีนบุรี,สุรินทร์,ศรีษะเกษ,พะเยา และอีกหลายจังหวัด

 

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า โครงการพาหมอไปหาประชาชน ได้ให้บริการตรวจคัดกรองโรคเฉพาะทางและโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสุขภาพสำคัญในพื้นที่ให้ประชาชน โดยภาพรวมดำเนินการไปแล้ว 64 ครั้ง ใน 56 จังหวัด ประชาชนได้รับบริการกว่า 6.3 แสนราย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีแผนดำเนินการในวันหยุดทุกสัปดาห์ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2567 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ได้รับการตรวจรักษาโรคในระยะเริ่มต้นอย่างทันท่วงที ลดการป่วยและการเสียชีวิต

 

น.ส.เกณิกา ยังกล่าวต่อว่า โครงการนี้จะให้บริการตรวจคัดกรองรักษาประชาชนกลุ่มเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ในพื้นที่ห่างไกลโดยหน่วยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา ให้บริการอย่างน้อย 7 คลินิก ได้แก่

1.คลินิกคัดกรองมะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดี

2.คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

3.คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง

4.คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม

5.คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ

6.คลินิกทันตกรรม

7.คลินิกกระดูกและข้อ และจัดบริการคลินิกด้านอื่นๆ เพิ่มเติมตามบริบทปัญหาของแต่ละพื้นที่

 

โครงการพาหมอไปหาประชาชน เป็นโครงการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ สามารถช่วยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้จำนวนมาก โดยรัฐบาลเชื่อมั่นว่า การขับเคลื่อนโครงการนี้ จะช่วยยกระดับการแพทย์และการสาธารณสุข พร้อมเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ห่างไกล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนภาพจาก Getty Image

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง