TNN สธ. ร่วมส่งเสริมสุขภาพ ให้คนไทยทุกความหลากหลาย มีสุขภาพดีอย่างทั่วถึง

TNN

สังคม

สธ. ร่วมส่งเสริมสุขภาพ ให้คนไทยทุกความหลากหลาย มีสุขภาพดีอย่างทั่วถึง

สธ. ร่วมส่งเสริมสุขภาพ ให้คนไทยทุกความหลากหลาย มีสุขภาพดีอย่างทั่วถึง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมส่งเสริมสุขภาพ ให้คนไทยทุกความหลากหลาย มีสุขภาพดีอย่างทั่วถึง ในเทศกาล Thailand Pride เพื่อโอบรับความหลากหลาย เคารพความแตกต่าง ร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม

แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญของคนทุกเพศทุกวัย จากสถานการณ์ LGBTQIA+ ในประเทศไทยมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในด้านการยอมรับทางสังคมและการเรียกร้องสิทธิเท่าเทียมสำหรับคู่ชีวิตเพศเดียวกัน แม้ว่าการผ่านกฎหมายเพื่ออนุญาตการสมรสของเพศเดียวกันยังไม่สำเร็จ แต่สังคมไทยก็มีความเปิดกว้างมากขึ้น จากการประมาณการของ LGBTQIA+ Capitalในปี 2562 พบว่ามีประชากร LGBTQIA+ ในไทยประมาณ 3.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 5 ของประชากรไทยทั้งหมดซึ่งหากรวมชาวต่างชาติกลุ่ม LGBTQIA+ ที่อาศัยอยู่ในไทยด้วยแล้ว ก็เป็นประชากรกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งในสังคม


แพทย์หญิงอัจฉรา กล่าวต่อไปว่า หากพิจารณาในมุมมองด้านสุขภาพ จะพบว่ากลุ่ม LGBTQIA+มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยงทางสุขภาพได้หลายประการ เช่น ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร และความเสี่ยงที่จะเกิดโรคบางอย่าง รวมทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการผ่าตัดแปลงเพศ หรือการทำศัลยกรรม ซึ่งพบว่าปัญหาทางสุขภาพเหล่านี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้นหากพบในกลุ่ม LGBTQIA+ ที่เป็นผู้สูงอายุ เนื่องจากจะมีร่างกายอ่อนแอและระบบภูมิคุ้มกันที่ลดลง 


การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวจึงมีความสำคัญ ควรตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมให้คนไทย ทุกความหลากหลาย มีสุขภาพดี อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม พร้อมทั้งได้จัดตั้งหน่วยงาน“ส่งเสริมสุขภาพดูแลกลุ่มเปราะบางและกลุ่มความหลากหลาย LGBTQIA+” อย่างเป็นรูปธรรม  พร้อมทั้งให้มีการจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพกลุ่มดังกล่าวในระยะยาวต่อไป


ด้านนายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัย และ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กล่าวว่า งาน Thailand Pride มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2567 เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองเกี่ยวกับสิทธิ ศักดิ์ศรี และความเสมอภาคของ LGBTQIA+  และจัดกิจกรรมทั้งเดือนนั้น การดูแลสุขภาพจึงมีความสำคัญในการร่วมกันเฉลิมฉลองงานดังกล่าว เริ่มจากการแต่งกายเข้าร่วมกิจกรรมเสื้อผ้าไม่รัดแน่นเกินไปสวมใส่สบายเนื่องจากสภาพอากาศร้อนในเมืองไทย 


รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ “กินร้อน-ช้อนกลาง-ล้างมือ” นอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอวันละ 7- 9 ชั่วโมง  ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ลิตร หรือ 8 แก้ว เลือกใช้ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ (unisex) ป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์ และควรงดดื่มสุรา ยาเสพติดและร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจอย่างปลอดภัยในเทศกาล Thailand Pride หลอมรวมกันโอบรับความหลากหลาย เคารพความแตกต่าง ร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียมภาพจาก TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง