TNN ‘ชัชชาติ’ ชูผลงาน 2 ปี สร้างเมืองน่าอยู่ รับร้องเรียนกว่า 5 แสนเรื่อง

TNN

สังคม

‘ชัชชาติ’ ชูผลงาน 2 ปี สร้างเมืองน่าอยู่ รับร้องเรียนกว่า 5 แสนเรื่อง

‘ชัชชาติ’ ชูผลงาน 2 ปี สร้างเมืองน่าอยู่ รับร้องเรียนกว่า 5 แสนเรื่อง

ผู้ว่าฯ กทม. แถลงผลงานครบรอบ 2 ปี สร้างเมืองน่าอยู่ รับร้องเรียนกว่า 5 แสนเรื่อง แก้ไขแล้ว 78%

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำทีมรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงผลการทำงานครบ 2 ปี มุ่งทำงาน เปลี่ยน ปรับ ยกระดับเมืองน่าอยู่ อย่างการ    ปรับ Traffy Fondue ลดขั้นตอน ในการรับคำร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาของประชาชน ซึ่ง 2 ปีที่เปิดให้ประชาชนร้องเรียนความเดือดร้อนผ่าน Traffy Fondue ได้ลงมือแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วกว่า 465,000 เรื่อง จากที่มีการร้องเรียนเข้ามาทั้งหมดกว่า 588,000 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 78 


การสร้างทางเท้ามาตรฐานใหม่ คงทน คุ้มค่า ทำให้ทางเท้าให้น่าเดิน สวยงาม และปลอดภัย ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้ปรับปรุงทางเท้าไป 785 กม.ขณะเดียวกันได้ปรับพื้นทางเข้าออกอาคารให้เรียบเสมอทางเท้า น อกจากนี้ ยังได้จัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยให้ประชาชนเข้าถึงอาหารราคาถูกได้ โดยไม่เบียดเบียนทางเดินเท้าทำไปแล้ว 257 จุด


การแก้ปัญหาฝนตก น้ำไม่ระบาย เดินทางลำบาก ซึ่งอยู่คู่กับกรุงเทพฯ มายาวนาน นับตั้งแต่มีการถอดบทเรียนและรวบรวมข้อมูลจุดน้ำท่วมทั่วกรุงเทพฯ ในปี 2565 พบจุดสำคัญที่ต้องแก้ไข 737 จุด ขณะนี้แก้ไขแล้ว 370 จุดและจะแก้ไขได้ทันในปี 67 อีก 190 จุด


นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมก่อนที่จะเกิดฝน โดยการล้างท่อระบายน้ำทำไปแล้ว 4,200 กม. ทำความสะอาดคลองเปิดทางน้ำไหล 1,960 กม. ขุดลอดคลอง 217 กม. พร้อมทั้งทำการบำรุงรักษาประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ ล้างอุโมงค์ระบายน้ำทุกแห่ง และตรวจสอบเครื่องสูบน้ำทุกเครื่องให้พร้อมใช้งาน 

    

สิ่งสำคัญอีกอย่างคือการเพิ่มพื้นที่สาธารณะ ให้เมืองมีชีวิตเมืองที่ดี คือเมืองที่มีพื้นที่สาธารณะไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงเพื่อจะเข้าถึงบริการต่าง ๆ กทม.จึงพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่มีอยู่ ประกอบด้วย สวนสาธารณะ 58 แห่งศูนย์นันทนาการ 36 แห่ง ห้องสมุด 34 แห่ง พิพิธภัณฑ์เด็ก 2 แห่ง ศูนย์กีฬา 12 แห่ง ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 


สำหรับศูนย์กีฬาแบบใหม่ครบวงจร ได้ปรับปรุงแล้ว 11 แห่ง และสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ กำลังจะเกิดขึ้น ด้วยโครงการเชื่อมบึงหนองบอน-สวนหลวง ร.๙  ส่วนสวน 15 นาที ซึ่งเป็นสวนขนาดเล็กที่ใกล้ชิดชุมชนเพียงระยะการเดินไม่เกิน 15 นาที ล่าสุดได้เกิดขึ้นแล้วกว่า 100 แห่ง คาดว่าจะครบ 500 แห่งภายใน 4 ปี


ข้อมูลจาก: กรุงเทพมหานคร

ภาพจากกรุงเทพมหานคร

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง