TNN กทม. เตรียมแผนฉุกเฉินรองรับน้ำทะเลหนุนสูง จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วม

TNN

สังคม

กทม. เตรียมแผนฉุกเฉินรองรับน้ำทะเลหนุนสูง จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วม

กทม. เตรียมแผนฉุกเฉินรองรับน้ำทะเลหนุนสูง จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วม

กทม. เตรียมความพร้อมแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงน้ำท่วม

นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (สนน.) กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เตรียมความพร้อมแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยา ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้ออกประกาศเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ในช่วงระหว่างวันที่ 23-31 พ.ค. 67 


กทม. ได้ประชุมร่วมกับกรมชลประทาน กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่ รวมทั้งได้ออกคำสั่งให้สำนักงานเขตที่มีชุมชนอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ หรือชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมการขนย้ายสิ่งของ พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตตรวจสอบการเรียงกระสอบทรายให้มีความสูงเพียงพอและมีความแข็งแรงสามารถป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบ 

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำท่วมรับทราบสถานการณ์น้ำขึ้นลงเป็นระยะ ๆ 


นอกจากนั้น ยังได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงน้ำท่วม รวมถึงเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ จัดเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชน หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขและช่วยเหลือได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมงข้อมูลจาก กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง