TNN นินนาท ชูนโยบาย "3 ลด 1 เพิ่ม" ลุยหาเสียง ชิงเก้าอี้ ชสอ.

TNN

สังคม

นินนาท ชูนโยบาย "3 ลด 1 เพิ่ม" ลุยหาเสียง ชิงเก้าอี้ ชสอ.

นินนาท ชูนโยบาย 3 ลด 1 เพิ่ม ลุยหาเสียง ชิงเก้าอี้ ชสอ.

ผู้สมัครเบอร์ 10 เดินหาเสียงชิงตำแหน่งกรรมการ ชสอ. ต่อเนื่อง มุ่งปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัยนายเอกพัฒน์ นิสีดา ประธานกรรมการชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง โดยเปิดเวทีให้ผู้สมัครกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ทีมรวมพลังรักษ์สหกรณ์ ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง

นินนาท ชูนโยบาย 3 ลด 1 เพิ่ม ลุยหาเสียง ชิงเก้าอี้ ชสอ.

นายนินนาท พัฒนวิบูลย์ ผู้สมัครเบอร์ 10 ในทีมรวมพลังรักษ์สหกรณ์ นำโดย รศ.พิเศษพลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน ชสอ. พร้อมด้วยผู้สมัครเบอร์ 7-14 ได้แนะนำตัวและนโยบาย โดยเน้น 3 ลด 1 เพิ่ม ได้แก่ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกิน 3%, ลดโบนัสกรรมการคิดจากเปอร์เซ็นต์เงินปันผล 1% ต่อ 100,000 บาท, ลดค่าใช้จ่ายการบริหารที่ไม่จำเป็น และเพิ่มการจัดอบรมสัมมนาฟรีทุกหลักสูตร พร้อมสนับสนุนเขตพื้นที่จากปีละ 1 ล้านบาทเป็น 1.5 ล้านบาท 


นอกจากนี้ยังพร้อมช่วยเหลือและฟื้นฟูสหกรณ์ที่ประสบปัญหาทุกด้าน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ ชสอ. ด้วยระบบดิจิทัล เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม

นินนาท ชูนโยบาย 3 ลด 1 เพิ่ม ลุยหาเสียง ชิงเก้าอี้ ชสอ.

การเลือกตั้งกรรมการ ชสอ. ชุดใหม่ จะมีขึ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี ในวันที่ 8 มิถุนายนนี้


นินนาท ชูนโยบาย 3 ลด 1 เพิ่ม ลุยหาเสียง ชิงเก้าอี้ ชสอ.

ข่าวแนะนำ