TNN ค้านกัญชากลับยาเสพติด เสนอรัฐบาลตั้งกรมกัญชาควบคุม

TNN

สังคม

ค้านกัญชากลับยาเสพติด เสนอรัฐบาลตั้งกรมกัญชาควบคุม

ค้านกัญชากลับยาเสพติด เสนอรัฐบาลตั้งกรมกัญชาควบคุม

เครือข่ายกัญชาค้านดึงกัญชากลับบัญชียาเสพติด เสนอตั้งกรมควบคุมและกำหนดโซนนิ่งทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.67  เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย นำโดยนายประสิทธิ์ชัย หนูนวล ได้ยื่นหนังสือต่อนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอให้ทบทวนการนำกัญชากลับสู่บัญชียาเสพติด โดยเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขวิเคราะห์เครื่องมือในการควบคุมกัญชา ว่าจะเลือกใช้วิธีการกำหนดเป็นยาเสพติด หรือการออก พ.ร.บ.ควบคุมการใช้ นอกจากนี้ยังเสนอให้จัดทำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบผลเสียระหว่างเหล้า บุหรี่ และกัญชา พร้อมขอให้ตั้งกรรมการร่วมรับฟังความเห็นและสรุปข้อมูลอย่างรอบด้าน


ค้านกัญชากลับยาเสพติด เสนอรัฐบาลตั้งกรมกัญชาควบคุม


นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตลอดมาได้ยินเรื่องกัญชาทางการแพทย์เสมอ ไม่เคยพูดถึงการใช้เพื่อสันทนาการ จึงสงสัยว่าทำไมสังคมจึงสับสน และเห็นด้วยว่าต้องนำกัญชามาใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ เศรษฐกิจ และไม่ขัดกับสากล โดยจะนำข้อเรียกร้องไปพิจารณาอย่างละเอียด


ค้านกัญชากลับยาเสพติด เสนอรัฐบาลตั้งกรมกัญชาควบคุม


ในขณะเดียวกัน ที่จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ปลูกกัญชาและผู้ประกอบการร้านจำหน่ายกัญชา ได้รวมตัวยื่นหนังสือเรียกร้องถึงนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ทบทวนการนำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติด ผ่านทางรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มผู้ปลูกและใช้กัญชา มีข้อเสนอให้รัฐบาลเดินหน้าผลักดัน พ.ร.บ.กัญชา และจัดตั้งกรมกัญชา เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมกัญชาตามกฎหมาย พร้อมกำหนดโซนนิ่งการใช้กัญชาให้ชัดเจนเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ


ตัวแทนเครือข่ายฯ ยังกล่าวด้วยว่า ตั้งแต่ปลดล็อคกัญชาเป็นพืชสมุนไพรในปี 2562 ผู้ปลูกและผู้ประกอบการกัญชาส่วนใหญ่ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายมาโดยตลอด โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้ได้รับอนุญาตหลายร้อยราย พบว่าในรอบ 2 ปีมีผู้กระทำผิดกฎหมายเพียง 4 ราย ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย ประกอบกับผลวิจัยมากมายที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกัญชา และกัญชาก็ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ จึงอยากให้รัฐบาลพิจารณาประเด็นเหล่านี้ก่อนตัดสินใจนำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดอีกครั้ง


ค้านกัญชากลับยาเสพติด เสนอรัฐบาลตั้งกรมกัญชาควบคุม

ค้านกัญชากลับยาเสพติด เสนอรัฐบาลตั้งกรมกัญชาควบคุม

ค้านกัญชากลับยาเสพติด เสนอรัฐบาลตั้งกรมกัญชาควบคุม

ข่าวแนะนำ