TNN โรงพยาบาลรามาธิบดี ชวนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

TNN

สังคม

โรงพยาบาลรามาธิบดี ชวนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

โรงพยาบาลรามาธิบดี ชวนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ชวนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนจองสิทธิ์และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญประชาชนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิ์สุขภาพ ลงทะเบียนจองสิทธิ์และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2567 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)


ลงทะเบียนจองสิทธิ์ 2 ช่องทาง

- แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง"

- สายด่วน สปสช. 1330 กด 8


ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2567 จะปิดรับลงทะเบียนการจองเมื่อครบตามจำนวน

ระยะเวลาฉีดวัคซีน วันที่ 12-14 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี


โรงพยาบาลรามาธิบดีขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่จองคิวล่วงหน้าและจำกัดจำนวนผู้เข้ารับวัคซีน

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.thโรงพยาบาลรามาธิบดี ชวนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง