TNN “นินนาท” ประกาศนโยบายใหม่ นำดิจิทัลมาใช้ในงานชสอ. ลดขั้นตอนประสานงาน

TNN

สังคม

“นินนาท” ประกาศนโยบายใหม่ นำดิจิทัลมาใช้ในงานชสอ. ลดขั้นตอนประสานงาน

“นินนาท” ประกาศนโยบายใหม่ นำดิจิทัลมาใช้ในงานชสอ. ลดขั้นตอนประสานงาน

“นินนาท”ผู้สมัครเบอร์ 10 กรรมการ ชสอ. ประกาศนโยบายใหม่ นำดิจิทัลมาใช้ในงาน ชสอ.ลดขั้นตอนประสานงาน วอนขอเป็นส่วนหนึ่งกรรมการ ชสอ. แชร์ประสบการณ์ แก้วิกฤตสหกรณ์

นายนินนาท พัฒนวิบูลย์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด จัดโครงการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงในหัวข้อ “ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ ”ที่ โรงแรมโนโวเทล บางนา โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯส่งผู้แทนเข้าร่วมกว่า 70 สหกรณ์ รวม 150 คน  


ซึ่งผู้ร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ รองรับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันและนโยบายรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลง จึงทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของสมาชิกจำเป็นจะต้องปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากกฎหมายและกฎกระทรวง  ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์โดยตรง  


โอกาสนี้ นายนินนาท ได้แนะนำตนเองในฐานะผู้สมัครเบอร์ 10 ของกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.)ประจำปี 2567 ในนามทีมรวมพลังรักษ์สหกรณ์ ที่นำโดย รองศาสตราจารย์พิเศษพลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.)   พร้อมผู้สมัครในทีม เบอร์ 7-14  และย้ำความตั้งใจว่าอยากเข้าไปผลักดันแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ เพราะพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฯปี42และ กฎกระทรวงต่างๆ ที่มีปัญหา หลายส่วน เช่นการให้อำนาจกับส่วนงานราชการมากเกินไป ดังนั้นส่วนตัวจะเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไข และอีกด้านอยากจะทำคือการอาศัยประสบการณ์ของตนเองที่บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยฯตั้งแต่ พ.ศ. 2559-2566  ในช่วงวิกฤต โควิด-19 และแผนฟื้นฟูการบินไทย  มาร่วมพัฒนา โดยนำวิสัยทัศน์ เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์ และกินดี อยู่ดีของสมาชิก จนทำให้สหกรณ์ ฝ่าวิกฤตต่างๆมาได้จนถึงทุกวันนี้


“นินนาท” ประกาศนโยบายใหม่ นำดิจิทัลมาใช้ในงานชสอ. ลดขั้นตอนประสานงาน


“ประสบการณ์ที่ได้รับ จากการแก้ไขวิกฤตสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯตลอด 4 ปีที่ได้รับตำแหน่งประธานฯจึงคิดว่าจะสามารถนำไปปรับใช้และเป็นที่ปรึกษาให้กับสหกรณ์ต่างๆ ที่มีปัญหาได้ ได้โดยไม่ต้องมาเรียนรู้เริ่มต้น การช่วยเหลือโดยการเรียนทางลัด ได้จากปัญหาต่างๆ ที่เคยแก้ไข เนื่องจากตนเองมีประสบการณ์มาแล้ว  การบริหารให้สหกรณ์ฯ มีทุนดำเนินการ กว่า 44,000  ล้านบาทซึ่งมีไม่กี่สหกรณ์ที่จะดำเนินการได้เช่นนี้และหนึ่งในนั้นคือสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทยก็ทำได้ และในปัจจุบันมีความและเข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแล พันธมิตร สหกรณ์ทุกคน” ที่ได้รับความเดือดร้อน


นายนินนาท ยังฝากถึงนโยบายของตนเองในนามผู้สมัครฯเบอร์ 10 และทีมรวมพลังรักษ์สหกรณ์ว่า ยังคงเน้น 3 ลด 1 เพิ่ม 1ฟรี และจะนำดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนา ชสอ. โดย 1 จะลดดอกเบี้ยเงินกู้ ไม่เกิน 3%  2 ลดโบนัสกรรมการโดยคิดจากเปอร์เซ็นต์เงินปันผล 1% ต่อ 100,000 บาท 3 ลดค่าใช้จ่ายการบริหารที่ไม่จำเป็น 4 จัดอบรมสัมมนาฟรีทุกหลักสูตร 5 สนับสนุนเขตพื้นที่จากปีละ 1,000,000 บาท  เพิ่มเป็นปีละ 1.5 ล้านบาท 6 ช่วยเหลือและฟื้นฟูสหกรณ์ที่ประสบปัญหาทุกด้าน 7 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ ชสอ. ด้วยระบบดิจิทัล 8 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม

  

“นินนาท” ประกาศนโยบายใหม่ นำดิจิทัลมาใช้ในงานชสอ. ลดขั้นตอนประสานงาน“สหกรณ์ที่มีปัญหาและได้ผล กระทบต่างๆ ตนเองเบอร์ 10 และทีมรวมพลังรักษ์สหกรณ์ จะเข้าไปช่วยเหลือแก้ปัญหาเพราะผู้สมัครทีมรวมพลังรักษสหกรณ์ เบอร์ 7-14 มาจากหลากหลายอาชีพและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ส่วนการฟื้นฟูสหกรณ์ จะเน้นพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะการนำดิจิทัลมาใช้ แอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อการประสานมายัง ชสอ. อย่างคล่องตัว  ที่สำคัญเน้นย้ำว่าตนเอง และผู้สมัครฯจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างเป็นรูปธรรม ถ้ามีนโยบายต่างๆของทางราชการที่ออกมา หากได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ ชสอ.  ก็พร้อมที่จะสนับสนุนทันที เหล่านี้คือจุดแข็งของตนเอง และทีมรวมพลังรักษ์สหกรณ์ ดังนั้นในวันที่ 8 มิถุนายน จึงอยากให้สหกรณ์ทั่วประเทศ ได้เห็นความตั้งใจจริงของตนเอง ที่จะเข้าไปเป็นกรรมการฯ เพื่อไปแก้ไข ปรับปรุง กฎหมายสหกรณ์  และพัฒนาสหกรณ์ทั่วประเทศให้ดีขึ้น โดยขอสัญญาว่า หากเลือกตนเอง เบอร์ 10 และเลือกยกทีม7-14 จะทำทันที ” นายนินนาท กล่าว


“นินนาท” ประกาศนโยบายใหม่ นำดิจิทัลมาใช้ในงานชสอ. ลดขั้นตอนประสานงาน


ภาพจาก สหกรณ์ออมทรัพย์การบินไทย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง